Invitatie Conferinta ”SCEPTRUL ?I SÂNGELE. MONARHIA EUROPEAN? ÎN TUMULTUL CELOR DOU? R?ZBOAIE MONDIALE”

În vara lui 1914, Europa este majoritar monarhic?: din dou?zeci ?i dou? de state, nou?sprezece sunt regate, imperii, principate sau mari ducate. Ast?zi, nu au mai r?mas decât zece. Primul R?zboi Mondial provoac? pr?bu?irea a patru imperii (Germania, Rusia, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman), iar cel de-al Doilea spulber? patru regate (Italia, Iugoslavia, România, Bulgaria).

Cine erau ace?ti suverani? Dar femeile care le împ?rt??eau destinul? De la ambi?ie la orbire, de la curaj la sl?biciune, de la gelozie la abnega?ie, care au fost triumfurile ?i e?ecurile lor? Cum ?i-au tr?it gloria, dramele, cum s-au confruntat cu ascensiunea extremismelor interbelice, cu apari?ia totalitarismelor? Erau con?tien?i de consecin?ele gesturilor lor? Sau au fost incapabili s? stopeze avansul na?ionalismelor? Care au fost vie?ile lor personale, iubirile ?i pasiunile secrete?

Facultatea de Istorie ?i Editura TREI v? invit? miercuri, 23 noiembrie 2016, orele 17.30 – 19.00, s? descoperi?i r?spunsul la aceste întreb?ri în cadrul conferin?ei

„SCEPTRUL ?I SÂNGELE. MONARHIA EUROPEAN? ÎN TUMULTUL CELOR DOU? R?ZBOAIE MONDIALE”

sus?inut? de JEAN DES CARS (istoric, autor ?i jurnalist francez)

În deschidere va conferen?ia doamna Dr. DIANA MANDACHE, istoric ?i autor specializat în istoria regalit??ii, iar moderator va fi domnul Prodecan Conf.univ.dr. IOAN OPRI?. Evenimentul se va desf??ura la sediul Facult??ii de Istorie, Sala de Consiliu, Etaj I (Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, Bucure?ti).

V? a?tept?m cu drag!

N?scut la Paris în 1943, JEAN DES CARS (pe numele întreg, Jean Marie de Pérusse des Cars) este un scriitor ?i jurnalist francez, colaborator la Paris Match, Figaro Magazine ?i Jours de France. Istoric reputat ?i autor prolific, el ?i-a creat un nume ca pasionat cronicar al marilor case dinastice europene ?i al destinelor celor mai ilu?tri reprezentan?i ai acestora. Printre lucr?rile sale cele mai cunoscute, multe dintre ele traduse în numeroase limbi, se num?r? Saga dinastiei de Habsburg, Saga dinastiei de Windsor, Saga dinastiei Romanov, Saga reginelor, Saga favoritelor, dar ?i biografiile dedicate unor personalit??i istorice celebre, precum Ludovic al II-lea al Bavariei, împ?r?teasa Elisabeta a Austriei, prin?ul mo?tenitor Rudolf al Austriei, împ?r?teasa Eugenia a Fran?ei ?i multe altele. Ultimul volum al istoricului francez este „Sceptrul ?i sângele. Regi ?i regine în tumultul celor dou? r?zboaie mondiale.” (Bucure?ti, Ed. TREI, 2016). Dr. DIANA MANDACHE este istoric specializat în istoria regalit??ii. Printre lucr?rile sale cele mai cunoscute sunt: „Cotroceniul regal” (Curtea Veche, 2015), „Balcicul Reginei Maria” (Curtea Veche 2014); „Regele Mihai. Album istoric” (Litera 2013), „Patrie si Destin. Principesa Mostenitoare a Romaniei” (Litera, 2012). Ultimele sale volume au fost publicate în 2016: „Exilul regelui” (Ed. Curtea Veche Publishing) ?i „Viva Regina Maria!” (Ed. Corint).