Invitatie – „Saptamana Arhivelor”

Arhivele Nationale ale Romaniei, cu prilejul Zilei Arhivelor – 31 Octombrie – ?i al împlinirii a 185 de ani de existen??, v? invit? la evenimentele ocazionate de „S?PT?MÂNA ARHIVELOR”, care se vor desf??ura în perioada 31 octombrie-4 noiembrie 2016

Suita de evenimente va începe luni, 31 octombrie 2016, de la 10.30 la Sediul central al Arhivelor Na?ionale, bd. Regina Elisabeta nr. 49

www.arhivelenationale.ro

Program

Luni, 31 octombrie 2016

– 10.30: Arhivele române?ti – 185 de ani. Cuvânt introductiv (Ioan Dr?gan, Arhivele Na?ionale)

– 11.00: Lansarea filmului Arhivele Na?ionale ale României. 185 de ani de existen??, 1831-2016 (realizator: Doina Ru?ti)

– 11.30: „Arhivele ?i tinerii” (dezbatere cu studen?ii facult??ilor de Istorie, Arhivistic? ?i ?tiin?e Politice)


Mar?i, 1 noiembrie 2016:

– 10.00: „Proiectul noii Legi a Arhivelor” (mas? rotund? cu participarea reprezentan?ilor institu?iilor de?in?toare de arhiv?)

– 13.00: „Opozi?ia cultural?” în arhivele din România. Vizibilitate, acces, cercetare (prezentarea bazei de date ?i mas? rotund?) (moderator: Cristian P?tr??coniu)


Miercuri, 2 noiembrie 2016:

– 10.30: „Arhivele ?i cercet?torii. Proiectele informatice ale ANR” (mas? rotund? cu participarea reprezentan?ilor institutelor de cercetare)


Joi, 3 noiembrie 2016:

– 10.00: „Patrimoniul arhivistic ?i patrimoniul cultural mobil” (mas? rotund? cu participarea reprezentan?ilor Arhivelor, muzeelor ?i bibliotecilor)

– 17.00: Lansarea filmului Tot înainte! Amintiri din copil?rie (realizator: Valeriu Antonovici)


Vineri, 4 noiembrie 2016:

– 10.30: lans?ri de carte: Catalogul manuscriselor române?ti din Arhivele Na?ionale ale României de Drago? ?esan, vol. I, Editura Universit??ii din Bucure?ti; Din istoria Societ??ii Ortodoxe Na?ionale a Femeilor din România (editor Monica Negru), editura Cetatea de Scaun