Scoala de vara CSIER

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER) din cadrul Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din România ?i Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren al Facult??ii de ?tiin?e Politice a Universit??ii din Bucure?ti organizeaz?, în perioada 2-7 august 2016, la Cristian (Bra?ov), ?coala de var? cu tema Evreii în sfera public? a României moderne.

Selec?ia participan?ilor la cursurile ?colii de var? se va realiza pe baza unui CV ?i a unui eseu (aprox. 4.000-5.000 semne) care va avea ca tem? comentarea unei fotografii inedite (scanat? la rezolu?ie de cel pu?in 300 dpi), legat? de comunitatea evreiasc? din România, prezentând persoane sau locuri. Comentariul se va baza pe informa?ii ob?inute din istoriografie, memorialistic?, documente de arhiv? ?i/sau interviu(uri) de istorie oral? cu persoane care au leg?tur? cu fotografia.

Trimiterea aplica?iilor se poate face pân? la data de 10 iulie 2016 la adresa de mail scoaladevara.csier@gmail.com. Aplica?iile vor fi evaluate de c?tre o comisie format? din cercet?tori ai Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România ?i cadre academice ale Universit??ii din Bucure?ti. Rezultatele vor fi afi?ate pe site-ul CSIER ?i pe pagina de Facebook a CSIER, în data de 20 iulie 2016. Pentru mai multe detalii ne pute?i contacta la adresa scoaladevara.csier@gmail.com.

www.scoaladevaracsier.ro