Burse de studii si cercetare in Germania

Studen?ii ?i cercet?torii care vor s? studieze în Germania pot aplica pentru finan?are la una din organiza?iile urm?toare care ofer? mai multe burse de studii ?i cercetare:

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Serviciul German de Schimb Academic) este cea mai mare organiza?ie pe plan mondial care sprijin? schimbul interna?ional de studen?i ?i cercet?tori. Fondat? de institu?iile de înv???mânt superior din Germania, organiza?ia are sediul central la Bonn ?i filiale pe tot mapamondul. DAAD organizeaz? ?i finan?eaz? schimbul de studen?i ?i cercet?tori, intermediaz? cadre didactice universitare ?i lectori, informeaz? în întreaga lume despre Germania ca loc de studiu ?i cercetare ?i sprijin? procesul de interna?ionalizare a institu?iilor de înv???mânt superior germane.

Mai multe detalii despre bursele DAAD pot fi consultate aici.

Funda?ia HannsSeidel este prezent? în România înc? din 1992. Obiectivul cel mai important asumat de HSS este consolidarea dezvolt?rii sociale ?i democratice a României, prin sprijinirea procesului de reform? politic? în stat ?i în societate – pe plan na?ional ?i local, în sectorul institu?ional ?i al societ??ii civile din România. Funda?ia ofer? burse de studiu ?i de cercetare studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor. Condi?ia obligatorie este cunoa?terea limbii germane la nivel minim B1.

Mai multe detalii despre bursele oferite de Funda?ia HannsSeidel pot fi consultate aici. Persoan? de contact biroul din România: dna Nicol Grama, grama@hss.de.

KAAD Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (Serviciul German de Schimb Academic Extern) ofer? burse de studiu ?i de cercetare studen?ilor, masteranzilor ?i doctoranzilor angaja?i social ?i confesional, indiferent de apartenen?a religioas?.

Mai multe detalii pot fi consultate aici. Persoan? de contact reprezentan?a din Bucure?ti: Conf. Dr. Alexandru Ronay,alexandruronay@gmail.com.