Stagii de practica ERASMUS 2015-2016

Dragi studenti,
s-a lansat a doua rund? de compe?itie pentru stagii de practic? Erasmus 2015-2016, prin transfer de fonduri de la mobilit??ile de studii. Perioada mobilil??ii poate fi între 1 iulie – 30 septembrie 2016, minimum 2 luni de finan?are.

La aceast? rund? de selec?ie se pot înscrie ?i studen?i afla?i în ani terminali.


Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB pân? pe data de 10 iunie 2016, iar selec?ia va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

Informa?iile privind aceast? nou? rund? de selec?ie sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.