Conferin?a ”România ?i Românii din Perspectiva Istoriilor Regionale”,

Facultatea de Istorie v? invit? la Conferin?a ”România ?i Românii din Perspectiva Istoriilor Regionale”, sus?inut? de Prof. Univ. Dr. Victor Neumann, Universitatea de Vest din Timi?oara. Conferin?a va avea loc Miercuri, 25 mai în Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, începând cu orele 17.

În cadrul Conferin?ei va fi prezentat volumul ”Banaul 1716-2016: 300 de ani de europenitate”, coordonat de Prof. Univ. dr. Victor Neumann.

V? a?tept?m!