Masa Rotunda – Între familie ?i stat: reglementarea reproducerii în România comunist?. Dup? 50 de ani….

Centrul de Cercet?ri în Istorie Contemporan? „Cont*texte” (Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti) în parteneriat cu Asocia?ia Român? de Istorie Social? (ARIS) v? invit? la masa rotund? Între familie ?i stat: reglementarea reproducerii în România comunist?. Dup? 50 de ani…. La jum?tate de secol de la emiterea „Decretului 770/1966 pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii” vom analiza contextul, implica?iile sociale ?i urm?rile (ne)promov?rii accesului la contracep?ie modern? ?i avort în România comunist? ?i post-comunist?.

V? a?tept?m s? explor?m împreun? aceste teme, al?turi de invitatele noastre, specialiste în istorie, studii de gen, istorie oral?, ?i antropologie social?:

  • Prof. univ. dr. Jill Massino, University of North Carolina at Charlotte, SUA.
  • Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, SNSPA Bucure?ti
  • Dr. Lorena Anton, Marie Curie-CIG fellow (2013-2017, REPROAB), Universitatea din Bucure?ti.
  • Dr. Luciana Jinga, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului Românesc, Bucure?ti.
  • Dr. Corina Dobo?, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti.

Cuvântul de deschidere va fi sus?inut de decanul Facult??ii de Istorie, conf. dr. Florentina Ni?u. Reuniunea va avea loc pe data de 2 iunie 2016, cu începere de la orele 17.00, în Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie, bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, et.1.