Admitere Conversie Profesionala

CALENDAR ADMITERE IULIE 2022

Înscrieri on-line: 04 – 20 iulie 2022 (până în ora 12.00);

Înscrieri la facultate: 11 – 20 iulie 2022 ( sâmbătă și duminică până la ora 12.00);

Evaluarea dosarelor: 21 – 22 iulie 2022;

Afișarea rezultatelor provizorii: 22 iulie 2022;

Confirmarea locului obținut (fizic la facultate): 24 iulie (ora 12.00) – 29 iulie (ora 11.00) 2022;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 29 iulie 2022.

Program înscrieri la sediul facultății:

LUNI – VINERI, orele  9.00 – 14.00

SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ, orele 9.00 – 12.00

Anul acesta, înscrierea la concursul de admitere se poate realiza prin două modalități:

 1. Înscriere integral online (cu crearea unui cont pe platforma de admitere, completarea fisei de înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere); candidații care se înscriu integral online, fără a veni la facultate, beneficiază de o reducere a taxei de admitere cu 20%.

Platforma poate fi accesată la adresa https://admitere.istorie.unibuc.ro

Asistență disponibilă prin trimiterea unui mesaj pe admitere.istorie@unibuc.ro și pe https://www.facebook.com/groups/341586941185204

2. Înscriere la facultate, DAR cu obligativitatea completării de către candidați a fișei de înscriere pe platforma de admitere; având fișa deja completată, candidatii pot depune dosarul fizic la sediul facultății (taxa se achită pe platforma online, prin transfer bancar sau la casieria universității din Șos. Panduri, nr. 90).

Prezența fizică la facultate

 • Candidații pot completa fișa de înscriere online și în cadrul facultății, pe computerele puse la dispoziție; cu această ocazie, vor depune și dosarul fizic. Candidatul va prezenta actele necesare înscrierii intr-un dosar plic, pe suport de hartie. Se recomandă insistent ca pe dosarul plic sa fie scris lizibil numele candidatului. Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistență în procesul de înscriere.
 • Pentru a eficientiza procesul de înscriere prin prezență fizică  la facultate, candidații sunt puternic încurajați :
  • să fi plătit deja taxa aferentă opțiunilor lor și să aibă asupra lor documentele doveditoare;
  • să intre neînsoțiți în clădire (poate fi acceptat, în caz de nevoie stringentă, un singur însoțitor);
  • dacă înscrierea este efectuată de un reprezentant al candidatului, acesta trebuie să aibă împuternicire notarială.

Candidatul este considerat  înscris la concurs în condițiile următoare:

 • Doar dosarele complete și validate vor fi luate în considerare. Candidații vor citi cu atenție instrucțiunile și vor completa cu exactitate datele cerute, finalizând înscrierea prin butonul Depune dosarul. Dosarele trec prin etape de validare de către comisia de admitere. În caz de dosare incomplete sau de incongruențe între datele completate și documentele depuse, ce nu pot fi rezolvate de comisie, candidații vor fi contactați pentru completarea/corectarea dosarului.
 • Candidații admiși vor confirma locul pe care îl ocupă prin plata unei taxe de confirmare a locului, în perioada prevăzută în calendarul admiterii. Această taxă de confirmare reprezintă un avans din taxa de studiu pentru semestrul I al anului universitar 2022-2023. Vezi detalii mai jos, în documentul atașat la secțiunea Taxa de admitere și de studii.

Taxa de admitere şi de studii:

 • Taxa de admitere online : 80 lei /dosar de admitere;
 • Taxa de admitere pentru candidații care depun dosarul la facultate : 100 lei /dosar de admitere;
 • Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 3.250 lei/an

Actele necesare:

·  Diploma de Bacalaureat:

·  Diploma de Licență și foaia matricolă

·  Certificat de naştere;

·  Certificat de căsătorie sau de modificare a numelui, dacă este cazul;

·  Fotocopia cărţii de identitate;

·  Adeverinţă medicală din care să rezulte că aplicantul este apt pentru programul de conversie profesională şi care să conţină examenul clinic;

·  1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;

·  Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);

·  Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;

Taxa de admitere – 100 lei

 Criteriile de admitere:

 • Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență a unui program de studii universitare acreditat;
 • Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar;

Ierarhizarea se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor de Licență (media aritmetică între media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de Licență). În cazuri de egalitate se va face departajarea prin media obținută la examenul de Bacalaureat.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere ONLINE:

 1. Cerere de înscriere tip (completată pe platforma de admitere);
 2. Diploma de Bacalaureat;
 3. Diploma de Licență și foaia matricolă;
 4. Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte disciplinele predate şi calitatea de cadru didactic;
 5. Certificat de naştere;
 6. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 7. Fotocopia cărţii de identitate;
 8. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 9. 1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 10. Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);

* Pentru înscrierea la facultate, sunt valabile toate documentele enumerate mai sus, care vor fi aduse într-un dosar plic, cu numele candidatului scris lizibil.

Taxa de școlarizare se poate achita în contul:

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Cod fiscal: 4505502

BANCA: BCR, SECTOR 5

 Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301