Tutoriat pentru studentii din anul III -Istorie

Activitatea de tutoriat se va desf??ura în fiecare vineri, între orele 14.00 ?i 16.00, la sala 201.

Tutore: lector. dr. Andrei Sora, adres? e-mail: florinandrei.sora@istorie.unibuc.ro

Este recomandat s? stabili?i în prealabil (via e-mail) întâlnirea pentru activitatea de tutoriat.