Instructaj prim-ajutor – Practica

În aten?ia studen?ilor, masteranzilor ?i a coordonatorilor de practic?.
Joi, 15 iunie în intervalul 13-14 va avea loc la Amfiteatrul Iorga instructajul pentru acordarea primului ajutor.

Prezen?a este obligatorie.