Orar Scoala Doctorala

Despre arhive, biblioteci, manuscrise, c?r?i rare ?i documente – de la cercetarea clasic? la epoca internetului
Metodologia cercet?rii istorice. Definirea temelor de cercetare ?i pozi?ionarea istoriografic?
Proiecte de ?ar? ?i politici externe în România secolului XX. Surse ?i metodologie
Competen?e transversale pentru doctoranzi. Managementul proiectului