ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ISTORIE - ISTORIA ARTEI - RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Program de studiu

Forma de învațământ

Propuneri numar locuri

Subvenționate

Cu taxă

Istorie

IF

110+8 rromi

138

ID

 

50

Istoria artei

IF

30 + 1 rrom

44

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF

75 + 1 rrom

44

 

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: <admis>, <respins>;

 2. Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 09 - 20 iulie 2018;

Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2018;

Confirmare loc facultate: 23 - 27 iulie 2018

Afișarea rezultatelor : 28.07.2018.

 

Program înscrieri:

LUNI - VINERI , orele 9.00 – 14.00

SÂMBĂTA - DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 150 LEI /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 LEI.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);
 3. Diploma de Bacalaureat în original (copie legalizată sau copie xerox) sau adeverinţă provizorie în original (copie legalizată sau copie xeros);
 4. Copie legalizată a certificatului de naştere sau copie xerox;
 5. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 6. Fotocopia cărţii de identitate;
 7. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 8. 4 fotografii tip buletin;
 9. Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății);
 10. Scrisoare de intenţie.