ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

ISTORIE - ISTORIA ARTEI - RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

Program de studiu

Forma de învațământ

Număr de locuri

Subvenționate

Cu taxă

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

Românii de pretutindeni

 

Cont propriu valutar

Istorie

IF

 0

91

4

0

4

3

ID

15

 

 

 

 

Istoria artei

IF

2 rromi

18

0

0

0

1

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

IF

0

38

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

1.   Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;

2.   Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

–      nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;

–      nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 03 - 14 septembrie 2018;

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2018;

Confirmare loc facultate: 17 - 21 septembrie 2018

Afișarea rezultatelor : 21 septembrie 2018.

 

Program înscrieri:

LUNI - VINERI , orele  9.00 – 14.00

SÂMBĂTA - DUMINICA , orele  9.00 – 12.00

 

Taxa de admitere si de studii:

Taxa de admitere: 150 lei /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei;

 

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

·       certificatele  de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);

·       adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

·       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;

·       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1.    Dosar plic;

2.    Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);

3.    Diploma de Bacalaureat în original / copie xerox, sau adeverinţă provizorie în original / copie xeros;

4.    Certificatului de naştere în original / copie xerox;

5.    Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;

6.    Fotocopia cărţii de identitate;

7.    Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);

8.    4 fotografii tip buletin;

9.    Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății);

10.  Scrisoare de intenţie.