Istoria Artei

Studiază istoria artei la
Facultatea de Istorie!

Domeniul de studiu: Istorie

Secţia de Istorie a artei a fost creată în anul 2004 cu intenţia de a răspunde unei nevoi din ce în ce mai pronunţate în societarea românească pentru formarea unor specialişti în domeniul managementului bunurilor culturale, dar şi ca efect al dezvoltării pieţei antichităţilor şi operelor de artă în România. Obiectivul programului este acela de a deschide absolvenţilor posibilitatea de a-şi dezvolta cariere în instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care administrează patrimoniul cultural, pe piaţa privată a antichităţilor şi obiectelor de artă, în muzeologie, turism, publicistică, mass-media, publicitate, cercetare, consultanţă în achiziţionarea, evaluarea şi administrarea colecţiilor de artă şi antichităţi, etc.

Programul de pregărire în Istoria Artei include două componente majore: Programul principal, care este obligatoriu pentru toţi studenţii, cuprinde cursuri de istorie a civilizaţiei şi de istorie socială; istoria artei (arta universală şi românească din fiecare epocă, de la antichitate până în secolul XX, istoria artelor decorative, etc.); cursuri de management şi administrare a patrimoniului (colecţii de artă, legislaţie pentru protecţia patrimoniului, politici culturale, muzeologie, conservarea, autentificarea şi evaluarea obiectelor de artă). Se adaugă la acestea cursuri care sunt menite să dezvolte abilităţi tehnice particulare, precum paleografia, managementul proiectului cultural şi stagii practice desfăşurate în muzee de artă, galerii şi case de licitaţie pentru artă şi antichităţi sau în instituţii culturale guvernamentale şi neguvernamentale.

Programul complementar cuprinde 18 cursuri opţionale cu tematică specializată: istoria mobilierului, arta paleocreştină, arta greacă antică, istoria costumului, arta extrem-orientală, istoria fotografiei, istoria cărţii şi a tiparului, heraldică şi numismatică, medalii şi decoraţii, arta Egiptului antic, istoria arhitecturii, etc. Începând cu anul al II-lea studenţii optează pentru nouă dintre aceste cursuri, care se derulează pe durata a trei semestre.

Pregătirea este susţinută de o bază materială corespunzătoare, care include un Laborator de istorie vizuală şi Istoria artei, la care se adaugă alte trei săli şi trei amfiteatre cu dotări multi-media, astfel încât toate activităţile didactice ale secţiei dispun de aparatura necesară utilizării şi studierii imaginilor. O parte dintre activităţi se desfăşoară în afara sediului facultăţii, în cadrul unor muzee sau în galerii de artă bucureştene.

Plan de învățământ

Prezentare Cursuri