Taxe


Taxe școlarizare 2021 / 2022

Taxa de școlarizare se plătește:

  • la casieria Universității din București *
  • în contul bancar **
  • sau on-line ***

*           Casieria Universităţii din Bucureşti (în incinta Rectoratului Universității din București) – Șos. Panduri nr. 90-92, Sector 5, București 

Pentru program încasări și alte detalii accesați:

https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-financiar-contabila/biroul-financiar/

**       Taxele de școlaritate se pot plăti în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI

Cod fiscal: 4505502

Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301 (Licență IF, Master IF, Doctorat)

Cont IBAN: RO34RNCB0076010452620278 (Licenta ID)

BANCA: BCR SECTOR 5

Explicaţia: Taxă școlarizare licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Facultatea/ Anul de studiu

***     pe site-ul Universității din București, la adresa www.po.unibuc.ro, selectând Facultatea de Istorie și tipul de taxă de studiu pe domeniu de școlaritate pa care doriți să o plătiți;

ATENȚIE!!!!

            Dovada plății (chitanță, ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se  transmite OBLIGATORIU  secretarei de an/specializare, fizic ori la adresa de email conform (https://istorie.unibuc.ro/facultate/secretariat/).


Restituire taxă

RESTITUIRE TAXĂ CONFIRMARE – ADMITERE 2021

Candidaţii care au participat la concursul de admitere licență și master 2021, admişi la taxă şi care ulterior au trecut la buget,   vor trimite mail pe adresa secretarei de an/specializare conform https://istorie.unibuc.ro/facultate/secretariat/

Anexați mesajului următoarele documente:

  • Cerere Tip (original sau copie)
  • Carte de identitate (copie)
  • Document de plată (extras de cont, OP, chitanță, etc)
  • Extras de cont solicitant / titularul contului care conține IBAN, cod SWIFT/BIC/, numele și adresa completă a băncii / Procură notarială/împuternicire pentru intermediar
  • Date contact (telefon , email).

Toate documentele menționate mai sus se vor trimite online pe mail într-un singur document format pdf. cu mențiunea în subiectul mesajului ”Restituire taxă” fie fizic la secretara de an/specializare.

Atașam mai jos ” Procedura de restituire taxe – 2021” și ”Cererea Tip” ce va trebui completată și semnată.


Diverse taxe