Taxe de studiu

Taxa de școlarizare se plătește la casieria universitatii din cadrul  Facultatii de Drept * sau  în contul bancar ** sau on-line *** (detalii mai jos), până la data de 25 octombrie 2018 (semestru I), aducerea chitanței/dovezii de plată (original și copie) la secretariat este OBLIGATORIE!

*Casieria Universităţii din Bucureşti (în aceeaşi clădire cu Facultatea de Drept)– Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București  (metrou Eroilor – Piaţa Operei)

Plată taxe de şcolarizare, restanţe, mariri etc.

Program casierie :

luni-joi 10:00-14:00

vineri 10:00-12:00

**Taxele de studii se pot plăti în următoarele conturi:

Beneficiar: UNIVERISTATEA DIN BUCUREŞTI
Cod fiscal: 4505502
Cont IBAN: RO92RNCB0076010452620301 (Licenta zi, Master, Doctorat, Conversie)

Cont IBAN: RO34RNCB0076010452620278 (Licenta ID)
BANCA: BCR SECTOR 5

Explicaţia: Taxă studiu  la licenţă / master / doctorat / Nume şi prenume student / Facultatea/ Anul de studiu

*** pe site-ul Universității din București, la adresa www.po.unibuc.ro, selectând Facultatea de Istorie și tipul de taxă de studiu pe domeniu de școlaritate pa care doriți să o plătiți;

Taxa anuala de scolarizare

–     Licenta zi       – 3.100 RON

–     Licenta ID      – 3.100 RON

–     Master           – 3.100 RON

–     Doctorat        – 6.000 RON

–     Conversie      – 3.100 RON

A doua tranșă a taxei aferentă semestrului II se va achita pâna la sfârsitul lunii februarie 2019.

ATENȚIE! Dovada de plată (ordin de plată / confirmarea transferului online etc.) se aduce la secretariat!