Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA)

Centrul de Istorie Comparată a Societăților Antice (CICSA) este un centru de cercetare înființat în anul 1997, în urma inițiativei d-lui prof. univ. dr. Gheorghe-Vlad Nistor, cu sprijinul Catedrei de Istorie Antică și Arheologie (azi, Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istorie a Artei – DIAAIA) a Facultății de Istorie din Universitatea București. Centrul este o instituție educaţională, ştiinţifică şi culturală.

Încă de la formare, CICSA a inițiat și dezvoltat cadrul favorabil pentru cercetările comparate ale societăților preistorice, protoistorice, antice și medievale timpurii, concretizate în proiecte, manifestări științifice, colaborări cu alte instituții de profil din țară și străinătate, publicarea revistei centrului și a unor volume tematice. Centrul reprezintă un mediu de dezvoltare a competențelor academice și științifice ale studenților interesați de domeniile cuprinse în activitatea Centrului.

Printre realizările CICSA se pot enumera constituirea unei importante biblioteci de specialitate, aflată la dispoziția cercetătorilor și studenților, editarea unei reviste proprii, dezvoltarea unor proiecte susținute prin granturi naționale, organizarea unei secțiuni științifice studențești precum și a cercetării arheologice în variate situri, cel mai recent adăugat între acestea fiind sectorul Universității din București de la Histria.

În prezent, Centrul are sediul în Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, (Facultatea de Istorie, sala 309), unde este instalată și biblioteca CICSA.

 Misiunea Centrului este, potrivit statutului, de a dezvolta activități de formare, cercetare și promovare a cercetării în domeniile: istoria și arheologia societăților primitive, a civilizațiilor din Orientul Antic, lumea greco-romană, Antichitatea Târzie, Evul Mediu timpuriu, arheologie maritimă, arheologie istorică, arheometrie, arta și arhitectura civilizațiilor preistorice, protoistorice, antice și medievale timpurii. De asemenea, CICSA promovează stabilirea de relații de colaborare la nivel național și internațional în specializările pe care le reprezintă, coordonarea și participarea la programe de formare și activități științifice în țară și în străinătate, identificarea, formarea și stimularea resurselor umane cu competențe profesionale în domeniile promovate de către CICSA, publicarea rezultatelor acestor acțiuni (revista CICSA și volume colective și de documente), utilizarea în scop didactic și documentar a acestor proiecte.

Membrii Centrului sunt persoanele care se angajează să respecte statutul şi să contribuie la realizarea obiectivelor. CICSA reuneşte: membri titulari, membri asociați studenți și membri asociați.

Activitățile principale desfășurate în cadrul centrului sunt evidențiate prin organizarea comunicărilor științifice lunare, proiecții de filme și documentare, vizite de studiu, ateliere, Revista CICSA. Începând cu anul 2013, Centrul organizează Sesiunea anuală de Comunicări Științifice CICSA. Edițiaa șasea cu tema „ Spațiu, timp, memorie” a avut loc în perioada  20-21 aprilie 2018.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile Centrului de Istorie Comparată a Societăților Antice, vă invităm să accesați blogul și pagina de facebook !

Website: https://cicsaunibuc.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/CICSAunibuc/