Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România

Titlu proiect: Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România

Acronim: PATCULT#RO

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686

Contract: 52/PCCDI

Linie finantare: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiectele complexe realizate în consorții CDI (PCCDI)

Finantator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Perioda de implementare: 30 luni (01/03/2018 – 31/08/2020)

Director de proiect complex: Dr. Cătălin Lazăr

Descriere:
Proiectul de față reprezintă o abordare originală, din perspectivă inter-, pluri-, multi- și transdisciplinară a problematicilor Domeniului 6 – Patrimoniu și identitate culturală. Prin structura consortiul managementul proiectului, obiectivele propuse de proiectele componente, prin sinergiile și complementaritățile obtinuțe, fără îndoială, prezintă un grad ridicat de fezabilitate, fiind o abordare complexa, integrativa si exhaustiva pentru România. Rezultatele sale vor avea un impact atat in cadrul comunitatiilor stiintifice nationale si internationale, dar si asupra marelui public, contribuind prin activitatile propuse si la consolidarea, dezvoltarea si perfectionarea sistemului CDI din tara noastra, si indirect la formare a viitorilor specialisti din cercetarea romaneasca. copul final al proiectului este de a realiza o platformă inter-institutionala pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România. Consorțiul ce va implementa acest proiect complex este coordonat de Universitatea din Bucuresti (CO-UB), in parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române (P1-IAB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (P2-IFIN-HH), Universitatea „Al. I. Cuza” Iași (P3-UAIC), Universitatea de Vest Timișoara (P4-UVT), Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (P5-INCDFM), complex Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureșt (P6-ICI), Universitatea „Ovidius” din Constanța (P7-UOC) și Universitatea din Oradea (P8-UO). Modul de distributie geografica la nivelul Romaniei asigura categoric o bună reprezentare regională a entităților juridice reprezentate în cadrul consorțiului din acest proiect. Asocierea aceasta dintre 5 universități si 3 institute naționale de cercetare reprezinta combinatia ideala pentru sustinerea si implementarea unui asemenea proiect complex.

Obiective:
Obiectivul principal al proiectui complex PATCULT#RO și a instituțiilor partenere din acest consorțiu este realizarea unei platforme inter-, pluri-, multi- și transdisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România. Această structură de cercetare inter-institutională va fi coordonată de Universitatea București, în parteneriat cu alte 8 instituții de profil din România (Universități, Institute Naționale de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Institute ale Academiei Române). Structura aceasta inter-instituțională va aborda atât cercetarea (fundamentală, exploratorie, demonstrativă și experimentală), cât și dezvoltarea unor discipline de nișă și inovarea. Totodată, această structură de cercetare va urmării formarea profesională a viitoarelor generații de specialiști din domeniul identităților și patrimoniului cultural, dar și integrarea acestora în structura instituților participante la proiectele componente (noii angajați ENI).

Consorțiu:

Denumirea instituţiilor participante in proiect Acronim organizatie Tip organizaţie Rolul organizaţiei in proiect
(Coordonator proiect complex/partener)
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI UB UNI Coordonator proiect complex (CO)

INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN”
IAB I-AR Partener 1 proiect complex (P1)

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ ” HORIA HULUBEI „
IFIN-HH INCD Partener 2 proiect complex (P2)

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
UAIC UNI Partener 3 proiect complex (P3)

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA
UVT UNI Partener 4 proiect complex (P4)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCUREȘTI
INCDFM INCD Partener 5 proiect complex (P5)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN INFORMATICA BUCUREȘTI
ICI INCD Partener 6 proiect complex (P6)

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
UOC UNI Partener 7 proiect complex (P7)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
UO UNI Partener 8 proiect complex (P8)

Structura consorțiului:

Asocierea complexă din cadrul consorțiului proiectului PATCULT#RO, dintre 5 universități, 3 institute naționale de cercetare și un institut de cercetare al Academiei Române, reprezintă combinația ideală pentru susținerea și implementarea unui proiect complex de cercetare precum cel propus in aceasta aplicatie. Mai mult, instituția coordonatoare a proiectului complex de față este implicată cu 7 facultăți componente (Biologie, Chimie, Filozofie, Fizica, Geografie, Geologie si Geofizica, Istorie). Ceilalti partenerii universitari participa la acest proiect cu urmatoarele facultati: P3-UAIC (Chimie, Filozofie si Stiinte Politice), P4-UVT (Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării / Chimie, Biologie şi Geografie), P7-UOC (Științe ale Naturii și Științe Agricole) și P8-UO (Geografie, Turism și Sport). Astfel, cu 12 facultăți componente, din domenii diferite, dublate de institutele de cercetare nationale sau academice, propunerea de proiect de fata va permite abordarea intr-o maniera complexa, sistematica, integrata si interdisciplinara a unor problematici vaste legate de patrimoniul national mobil si imobil, patrimoniul tangibil si intangibil, identitati culturale, fiind atinse atat partea de cercetare fundamentala si aplicativa, cat si cea demonstrativ-experimentala sau aspectele legate de conservarea si valorificarea patrimoniului si identitatilor culturale. Acestea se desfășoară în cadrul a cinci proiecte componente distincte, iar coordonarea activităților instituționale implicate de acest proiect complex revine Responsabililor de Parteneri.

Proiecte componente:

Proiect component Instituții participante în realizarea proiectului Responsabil de proiect
Proiect 1: Analiza interdisciplinară integrată și sistematică a datelor istorico-arheologice din perioadele cheie ale istoriei României din perspectivă bioarheologică P1-IAB, CO-UB, P6-INCDI Dr. Adrian Bălășescu (P1-IAB)
Proiect 2: Investigații arheometrice complexe asupra patrimoniului mobil și imobil din România P2-IFIN-HH, CO-UB,
P5-INCDFM Dr. Florin Constantin (P2-IFIN-HH)
Proiect 3: Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural CO-UB, P3-UAIC, P2-IFIN-HH Dr. Carmen Chifiriuc (CO-UB)
Proiect 4: Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană CO-UB, P3-UAIC,
P4-UVT Romulus Brâncoveanu (CO-UB)
Proiect 5: Analiza și generarea modelelor și politicilor de dezvoltare locală/regională fondate pe valorizarea patrimoniului și identității culturale CO-UB, P7-UOC, P8-UO Dr. Ioan Ianoș
(CO-UB)

Obiectivele proiectelor componente sunt particulare și specifice, datorită varietății domeniilor abordate de către acestea: istorie, arheologie, conservare, restaurare, arheometrie, filozofie, patrimoniu etc., tratate sub divserse aspecte, conform Agendei comune de cercetare. Astfel, obiectivele principale ale proiectelor componente sunt:

Proiectul component 1 Analiza interdisciplinară integrată și sistematică a datelor istorico-arheologice din perioadele cheie ale istoriei României din perspectivă bioarheologică, implementat de P1-IAB (IC) și CO-UB (Responsabil de proiect: dr. Adrian Bălășescu – P1-IAB) are drept obiectiv major cercetarea, valorificarea și diseminarea datelor de bioarheologie obținute pe baza studiulului unor situri reprezentative pentru perioadele cheie ale istoriei României. Informațiile obţinute vor fi integrate în contextul arheologic şi istoric fiind astfel posibilă corelarea acestora cu datele existente în alte spaţii culturale şi includerea lor într-un cadru mai larg, european, ceea ce va contribui la diminuarea actualei izolări a cercetării româneşti în acest domeniu.
Livrabil / Indicator realizare: 1 baza de date comună (cu un segment de arheologie si un altule de bioarheologie); 6 rapoarte și buletine de cercetare; 2 rapoarte de evaluare a colecțiilor de ecofacte inedite aflate în depozitele unor instituții de profil din România; 1 studiu de arheologie experimentală – stagii de documentare în străinătate; 1 colecție de obiecte experimentale și demonstrative; un workshop de bioarheologie; workshop de arheologie experimentală; stagii de documentare în străinătate; 14 comunicari științifice; 8 articole ISI sau BDI; 6 rapoarte științifice pentru raportare; 8 noi angajați ENI.

Proiectul component 2 Investigații arheometrice complexe asupra patrimoniului mobil și imobil din România, implementat de P2-IFIN-HH (IC), P5-INCDFM și CO-UB (Responsabil de proiect: dr. Florin Constantin – P2-IFIN-HH) are drept obiectiv major cercetarea și analizarea arheometrică, prin metode specifice (fizico-chimice, imagistice, izotopice, geologice etc.) a unor artefacte și ecofacte sau a unor structuri arheologice obţinute din cercetarea unor situri reprezentative pentru perioadele cheie ale istoriei României, în cadrul proiectului component 1. Informațiile obţinute vor fi integrate cu cele din primul proiect component, iar datele comune vor facilita corelarea acestora cu datele existente în alte spaţii culturale şi includerea lor într-un cadru mai larg, european, ceea ce va contribui la diminuarea actualei izolări a cercetării româneşti în aceste domenii de cercetare inter-, pluri-, multi- și transdisciplinară.
Livrabil / Indicator realizare: 1 baza de date; 3 rapoarte anuale de investigații imagistice și datări radiocarbon pe artefacte și ecofacte arheologice; 3 rapoarte anuale de investigații arheochimice, geoarheologice și arheofizice pe artefacte și ecofacte arheologice; 6 rapoarte anuale de investigații arheofizice pe artefacte și ecofacte arheologice; 17 comunicări științifice; 7 articole ISI sau BDI – 9 rapoarte științifice pentru raportare; 7 noi angajați ENI.

Proiectul component 3 Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural, implementat de CO-UB (IC), P3-UAIC, P4-UVT și P5-INCDFM (Responsabil de proiect: dr. Carmen Chifiriuc – CO-UB) are drept obiectiv major studierea proceselor de biodeteriorare a obiectelor de patrimoniu (monumente, ecofacte și artefacte), o problemă majoră la nivel mondial. În acest context, proiectul propune dezvoltarea unor strategii moderne de conservare ecologică a patrimoniului cultural mobil și imobil din România, bazate pe cunoașterea și înțelegerea structurală și funcțională a comunităților microbiene complexe cu rol in biodegradare, axat pe metode de investigație clasice și moleculare. Informațiile obţinute vor fi integrate în contextul arheologic şi istoric al elementelor analizate, fiind astfel posibilă corelarea acestora cu datele existente în alte state europene.
Livrabil / Indicator realizare: 1 baza de date de lucru (cu 4 componente pentru toti partenerii); 1 raport privind dozele maxime care nu induc leziuni la nivelul ADN; 1 raport privind criterii de clasificare a potențialului de biodeteriorare a microorganismelor izolate; 1 raport privind microorganismele identificate pe baza caracterelor de cultură, de colonie, caracterelor microscopice și pe baza secvențierii; Fișe de caracterizare privind gradul de biodeteriorare a patrimoniului material selectat; 1 raport privind diametrele zonelor de inhibiție a creșterii microbiene; 1 raport privind produsele cu efect antimicrobian ridicat; 1 capitol de carte; 3 articol ISI sau BDI; 2 brevete; organizarea unui workshop; 2 comunicari științifice; 9 rapoarte științifice pentru raportare; 3 noi angajați ENI.

Proiectul component 4 Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană, implementat de CO-UB (IC), P3-UAIC, P4-UVT și P6-ICI (Responsabil de proiect: dr. Romulus Brâncoveanu – CO-UB) are drept obiectiv major studierea unei categorii de patrimoniu mai puțin abordat, cel tangibli și intangibil, corelat cu problematica identităților culturale. Astfel, acest proiect component va oferi o serie de analize pertinente și de actualitate asupra acestor teme, iar datele rezultate vor fi integrate în contextul mai larg, european, al abordărilor de acest gen.
Livrabil / Indicator realizare: 3 newslettere ale proiectului; 2 acorduri de cooperare cu centre de cercetare europene; 2 vizite în universități din Europa; 2 schimburi de experiență; 1 studiu privind ipotezele cercetării; 2 studii privind reevaluarea patrimoniul spiritual; 17 protocoale de progres al cercetării; 3 studii privind reevaluarea patrimoniul spiritual; 10 comunicari științifice; 1 comunitate de cercetare realizată; 2 proceedings propuse spre publicare unei reviste internaționale de științe sociale; 9 articole ISI sau BDI; 1 volum de studii editat; digitizarea unei reviste de filozofie; Crearea unei platforme digitale tip HUB RO-Cultural Heritage and Identities; 9 rapoarte științifice pentru raportare; 9 noi angajați ENI.

Proiectul component 5 Analiza și generarea modelelor și politicilor de dezvoltare locală/regională fondate pe valorizarea patrimoniului și identității culturale, implementat de CO-UB (IC), P7-UOC și P8-UO (Responsabil de proiect: dr. Ioan Ianoș – CO-UB) are drept obiectiv major realizarea conexiunilor dintre localizarea siturilor istorico-arheologice și a elementelor de patrimoniu cultural cu politicile locale și regionale în folosul comunităților la diferite scări, pe fondul creșterii interesului public pentru cunoașterea tuturor valențelor patrimoniului cultural, dar și a transformării acestuia într-un stimulent al activităților economice din diferite arii geografice. Abordarea analitică efectuată în cadrul proiectului va scoate în evidență atât efectele directe, cât și indirecte, punând accentul pe caracterul multiplicator și de accelerare al investiției alocate patrimoniului cultural, istoric și arheologic, în special. Datele rezultate din acest proiect componet vor fi integrate în context, european.
Livrabil / Indicator realizare: 1 baza de date (3 componente distincte pentru fiecare partener); 3 scheme-model de planificare teritorială; organizarea a 2 workshopuri între parteneri; 4 comunicari științifice; 6 articole ISI sau BDI; 9 rapoarte științifice pentru raportare; 1 nou angajat ENI.

Web:

www.patcultro.unibuc.ro