Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice

Titlu proiect: Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice

Acronim: ArchaeoScience#RO

Cod proiect: 335-2018

Contract: 15PFE/2018

Linie finantare: Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI (PFE)

Finantator: Ministerul Culturii și Inovării

Perioda de implementare: 26 luni (16/10/2018 – 15/12/2020)

Director de proiect: Dr. Cătălin Lazăr

Descriere:
Proiectul de față reprezintă o abordare originală, din perspectivă inter-, pluri-, multi- Proiectul intitulat Platformă Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice / Archaeological Sciences (ArchaeoScience#RO) are ca obiectiv central introducerea unui domeniu de cercetare neabordat la nivel universitar în țara noastră – Științele Arheologice (Archaeological Sciences), ce reprezintă o bună oportunitate de racordare a României la direcțiile și programele de cercetare din Uniunea Europeană sau din alte țări de pe mapamond, în contextul în care anul 2018 reprezintă Anul European al Patrimoniului Cultural. Proiectul este implementat în cadrul Institutului de Cercetare al Universității din București (ICUB).
Acest demers complex, inter-, pluri-, multi- și transdisciplinar va fi implementat de către specialiștii mai multor facultăți din cadrul Universității din București – Biologie, Chimie, Fizică, Geografie, Istorie, Geologie și Geofizică, grupați deja într-un grup de cercetare afiliat la Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB). Demersul respectiv de dezvoltare instituțională se realizează și cu sprijinul Facultății Psihologie și Științele Educației (pentru partea de formare profesională și educație), alături de suportul oferit de către Direcția IT&C și de Direcția Managementul Programelor de Cercetare, pentru partea de logistică, administrare, implementare, monitorizare, promovare și dezvoltare.

Obiective:
Proiectul are în vedere promovarea conceptelor-cheie educație prin cercetare și cercetare pentru educație, bazate pe principiile meritocrației și performanței profesionale, în vederea consolidării și dezvoltării competențelor de cercetare existente la nivel instituțional, în cadrul Universității din București, dar și creşterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internaţional, în vederea creșterii capacității și performanței instituționale și a indicatorilor de performanță. Acest obiectiv principal prezintă 3 componente fundamentale, complementare, subsumate acestuia: 1. Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Științele Arheologice; 2. Formare profesională în Științele Arheologice; 3. Suport logistic, administrativ și monitorizare a dezvoltării domeniului propus. Alături de aceste obiective principale, proiectul de față propune și o serie de obiective specifice, subsumate și integrate celor anterioare: (i) promovarea, dezvoltarea și consolidarea cercetărilor inter-, multi-, pluri- și trandisciplinare în domeniul Științe Arheologice, în așa fel încât să răspundă necesităţilor actuale din România și stadardelor internaționale în domeniile menționate; (ii) reducerea semnificativă a decalajului existent în domeniile arheologiei și patrimoniului cultural între Europa de Est și Europa de Vest, prin creșterea performanțelor instituționale ale Universității din București; (iii) dezvoltarea unei rețele proprii de cercetare și formare profesională în domeniul Științe Arheologice, prin crearea unor parteneriate viabile și fezabile cu instituții de profil din țară și din afară; (iv) constituirea Platformei ca principalul actor din domeniul Științe Arheologice din țară și sud-estul Europei, atât în domenul cercetării, cât și al formării profesionale; (v) creşterea capacităţii de integrare a Universității din București în aria europeană a educaţiei şi cercetării, dar și creşterea performanţei ştiinţifice şi racordarea sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii actuale, bazate pe cunoaştere, precum și alinierea acestuia la tendințele și performanțele europene din domeniile arheologie, patrimoniu cultural și disciplinele conexe; (vi) asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi cercetare din domeniile vizate, prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare la nivel de masterat, doctorat și post-doctorat; (vii) creșterea progresivă a poziției UNIBUC în topurile specifice (de exemplu Times Higher World University Rankings, Tor 500 ARWU ș.a.) prin îmbunătățirea indicatorilor de performanță specifici, la nivel de cercetare, citări, vizibilitate internațională etc.
Totodată, Platforma Instituțională Interdisciplinară de Excelență în Cercetarea, Dezvoltarea, Inovarea și Formarea Profesională din Domeniul Științelor Arheologice propune o formă modernă, complexă, interdisciplinară și integrativă de abordare a patrimoniului cultural arheologic, prin desfășurarea unor activități de cercetare și formare în domeniul patrimoniului arheologic și cultural material (mobil și imobil) și imaterial, definite și protejate prin legislația românească și internațională în vigoare, aplicabilă și pe teritoriul statului român sau în comunitățile românești din afara granițelor. În calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, de peste un deceniu, țara noastră face parte ca stat membru/observator din organisme internaționale cu atribuții în domeniile arheologiei și al patrimoniului cultural (de exemplu UNESCO), motiv pentru care implementarea proiectului de față facilitează alinierea României la direcțiile și programele de cercetare din Uniunea Europeană. Totodată, această structură de cercetare va urmării formarea profesională a viitoarelor generații de specialiști din domeniul identităților și patrimoniului cultural, dar și integrarea acestora în structura instituților participante la proiectele componente (noii angajați ENI).

Web:

https://www.unibuc.ro/cercetare/promovarea-rezultatelor-cercetarii/proiecte-de-cercetare/platforma-institutionala-interdisciplinara-de-excelenta-in-cercetarea-dezvoltarea-inovarea-si-formarea-profesionala-din-domeniul-stiintelor-arheologice-archaeological-sciences/