Monica Chicideanu-Șandor

NUME: Monica Chicideanu-Șandor  (fost  Monica Șandor)

EMAIL: mchicideanu@yahoo.com

DATA NAȘTERII: 14.02.1958

STUDII: Universitatea București, Facultatea de Istorie-Filosofie, secția Istorie, specializare Istorie veche universală, 1977-1981

BURSE DE STUDII: 1999-Bursa doctorală Socrates/Erasmus la Freie Universität Berlin

TITLURI ȘTIINȚIFICE: doctor Magna cum laude în Istorie la Universitatea București, 2001

LIMBI STRĂINE: franceză (citit, vorbit), germană și spaniolă (citit)

ATESTĂRI: atestat de arheolog specialist din 1989; atestat de arheolog expert, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor în baza O.G. 43/2000

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

1.1981-1984 – profesoară la Școala Generală Medgidia-Valea Dacilor

2. 1984-1991 – muzeograf arheolog la Muzeul Banatului din Timișoara

3. 1991-2020 – asistent, lector, conferențiar, actualmente profesor la Facultatea de Istorie a Universității București, Departamentul de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei, specialitatea Pre- si Protoistoria României

4. Cercetări arheologice:

1. 1989 – periegheză  pe Timișul Superior

2. 1989 – periegheză pe Bega Superioară

3. 1989, 1990 – Săpături arheologice sistematice  în așezarea neolitică de la Hodoni, jud. Timiș

4. 1989 – săpături arhelogice de salvare în situl de sec. XVII-XVIII de la Timișoara- Str. Lunei

5. 1987-1994 – săpături sistematice în necropola din epoca bronzului de la Cârna-Ostrovogania, jud. Dolj

6. 1995-1997 – săpături sistematice în asezarea de epoca bronzului de la Cârna-Ramp|, jud. Dolj

7. 1998 – săpături de salvare în așezarea hallstattiană de la Cârna-Nasta, jud. Dolj

8. 1999-2005 – săpături sistematice în necropola din epoca bronzului de la Plosca, jud. Dolj.

9. 1989-1992, 1995-1998 – s|p|turi sistematice în așezarea din epoca bronzului de la Năeni-Zănoaga, jud. Buzău

10. 1993-1994 – s|p|turi sistematice în așezarea de epoca bronzului de la Sărata Monteoru, jud. Buzău

11. 2006- 2014, 2017-2019- s|p|turi sistematice în necropola din epoca bronzului de la Cârlomănești-Arman, jud. Buzău

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ȘI A COMUNICĂRILOR SUSȚINUTE

A. Cărți

1. Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. Contribuții la cunoașterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară, 2 vol., 395+ 332 pagini, Ed. Nereamia, Cluj Napoca, 2003.

2.Cimitirul din epoca bronzului de la Cârlomănești (jud. Buzău), Ed. Academiei Române, București, 2016 (în colab. cu I. Chicideanu și D. Pârcălabu).

3.Necropola din epoca bronzului de la Plosca, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2019 (în colab. cu M. Constantinescu)

B. Studii și articole

 1. Considerații privind statutul social oglindit în riturile și ritualurile de înmormântare ale tracilor timpurii, în Symposia Thracologica 3, Constanța, 1985, p. 52-54 (în colaborare cu C. Matei).
 2. Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Bistreț, în Științele sociale și politice în România 3-4, 1988, p. 53-60 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu).
 3. Zu den Grabsitten der Periam-Pecica-Kultur, în Dacia N.S. 33, 1989, p. 5-38 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu).
 4. Contributions to the Study of the Gârla Mare Anhtropomorphic Statuettes, în Dacia N.S. 34, 1990, p. 24-52 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu)
 5. Observații asupra unor materiale ceramice inedite de la Dubovac aflate în colecțiile Muzeului Banatului, în Analele Banatului S.N. 2, 1993, p. 151-169 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu).
 6. Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului în perioada 1979-1989,  în Analele Banatului S.N. 2, 1993, p. 412-414.
 7. Eine bronzezeitliches Grab aus Năeni-Zanoaga, în Dacia N.S. 38-39, 1994-1995, p. 19-40 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu).
 8. Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga (jud. Buzău). Campaniile 1982-1986, 1988-1993 și 1996, în Materiale si cercetări arheologice S.N. 1, 1999, p. 59-97 (în colaborare cu I. Motzoi-Chicideanu)
 9. Brotlaibidole aus ton aus dem Becken der Unteren Donuau, în C. Kacsó (ed.), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag, Baia Mare, 10-13 Oktober, 2001, Bibliotheca Marmatia 2, Baia Mare, 2003, p. 413-428.
 10. Cimitirul din Epoca Bronzului de la Cârlomănești-La Arman, campaniile 2003-2007, Materiale si Cercetari Arheologice, S.N. 6, 2010, p. 21-70 (in colab. cu I. Motzoi-Chicideanu)
 11. Observaţii preliminare privind cercetările efectuate în anii 2008-2009, 2011-2012 la cimitirul din epoca bronzului de la Cârlomăneşti, în Mousaios 17, 2012, p. 47-63 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu şi M. Constantinescu)
 12. O reprezentare miniaturală de încălțăminte descoperită la Plosca-Cabana de metal, jud. Dolj, Analele Banatului 20, 2012, p. 23-29.
 13. O brăţară din bronz descoperită la Plosca (jud. Dolj), Analele Banatului 20, 2012, p. 17-22 (in colab. cu I. Chicideanu)
 14. Câteva date noi privind cronologia culturii Monteoru, Mousiaos 20, 2015, p. 9-53 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).
 15. Șantierul arheologic Cârlomănești-Arman, Campania 2014, Mousaios 20, 2015, p. 173-190 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu, D. Pârcălabu, M. Constantinescu).
 16. Figurine zoomorfe din bronz si lut din zona Lacului Bistret, jud. Dolj, Acta Musei Apulensis-Apulum 54, 2016, p. 263-280.
 17. Un topor insolit din piatră descoperit la Năeni (jud. Buzău), Mousaios 21, 2017, p. 69-92 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).

C. Recenzii și note bibliografice

1. Notă bibliografică: Jan Filip, Enzyklopädisches Handbuch  zur Ur-und Frühgeschichte Europas, Band III-Addenda, Praga, 1998, în SCIVA 52, 1999, 1-2, p. 97-98.

2. Recenzie la Jasna Šimić, Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom  u bronžanom dobu sjeveroisto…ne hrvatske, Biblioteka Slavonije i Baranje 2, Zagreb-Osijek, 2000, în SCIVA 52-53, 2001-2002, p. 316-319.

3. Recenzie: Gabriel Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Bibliotheca Thracologica 41, Craiova, 2004, în SCIVA, 54-56, 2003-2005 (2006), p. 413-425.

D. Rapoarte de săpătură

 1. Raport- Săpăturile arheologice de la Bistreț-Dunăreni, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995, București, 1996, p. 10 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).
 2. Raport- Săpăturile arheologice de la Sărata Monteoru, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1995, București, 1996, p. 105 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).
 3. Raport- Săpăturile arheologice de la Plosca-Cabana de metal, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 1999, București, 2000, p. 76-77 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).
 4. Raport- Săpăturile arheologice de la Plosca-Cabana de metal, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2000, București, 2001, p. 186-189 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).
 5. Raport- Săpăturile arheologice de la Plosca-Cabana de metal, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania  2001, București, 2002, p. 240-242 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).
 6. Raport- Săpăturile arheologice de la Plosca-Cabana de metal, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2002, București, 2003, p. 241-243 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).

7.     Raport–Plosca, punctul Cabana de metal, com. Bistreț, jud. Dolj, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania, Campania 2003, București, 2004, p. 279-281 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).

 • RaportPlosca, punctul Cabana de metal, com. Bistreț, jud. Dolj, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania, Campania 2004, București, 2005, p. 274-275 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).
 • Raport- Plosca, Punctul Cabana de metal, jud. Dolj, în Cronica cercetărilor arheologice din Romania. Campania 2005, București, 2006, p. 274-275 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).
 • Raport- Cârlomăneşti, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, Bucureşti, 2007, nr. 54, p. 121-122 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu, M. Constantinescu).
 • Raport- Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău, Punct: La Arman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, Bucureşti, 2008, nr. 38, p. 97-99 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu, M. Constantinescu, S. Matei, D. Costache, A. Ion, V. Carabisi, C. Costea).
 • Raport- Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău, Punct: La Cocoşoaica, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Bucureşti, 2012,  nr. 12, p. 40-42 (în colab. cu V.V. Zirra, I. Motzoi-Chicideanu, M. Constantinescu, D. Costache, D. Pârcălabu).
 • Raport-Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău. Punct: Arman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2017, Bucureşti, 2018, nr. 10, p. 28-29 (în colab. cu M. Constantinescu, S. Matei).
 • Raport-Cârlomăneşti, com. Verneşti, jud. Buzău. Punct: Arman, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Bucureşti, 2019, nr. 16, p. 46-47 (în colab. cu M. Constantinescu, S. Matei).

E. Comunicări la sesiuni științifice

1. Câteva observații cu privire la necropola de incinerație din epoca bronzului de la Cruceni, jud. Timiș, Sesiunea anuală de comunic|ri a muzeelor din Banat, Buzias, 1988.

2. Observații asupra unor cimitire ale culturii Periam-Pecica, Dezbaterea știintifică Cercetări de sociologie a necropolelor și de ideologie funerară, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 13-14 iunie 1988 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).

3. Necropola de la Dubovac. Precizări cu privire la investigarea sitului și încercare de reconstituire a inventarelor funerare, Sesiunea anuală de comunicări a muzeelor din Banat, Buziaș, 1989.

4. Săpăturile din așezarea neolitică de la Hodoni, jud. Timiș, Sesiunea anuală de comunicări a muzeelor din Banat, Buziaș, 1990 (în colab. cu F. Drașovean).

5. Plastica antropomorfă a culturii Žuto Brdo-Gârla Mare, comunicare la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 3 mai 1989 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).

6-17. 12 comunicări la Sesiunea anuală de rapoarte a Institului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, Săpăturile din zona Lacului Bistreț – campaniile 1991-2002 (în colab. cu I. Motzoi- Chicideanu).

18-23. 6 comunicări la Sesiunea anuală de rapoarte a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, Săpăturile din așezarea de epoca bronzului de la Năeni-Zănoaga, jud. Buzău, campaniile 1991-1993, 1996-1998 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).

24-25. 2 comunicări la Sesiunea anuală de rapoarte a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, Săpăturile de la Sărata Monteoru,  jud. Buzău, campaniile 1994-1995 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu și E. Zaharia).

26. Un  mormânt triplu din epoca bronzului descoperit la Năeni-Zănoaga, jud. Buz|u, comunicare la Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 1993 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu)

 27. Necropola de incinerație din epoca bronzului de la Cârna-Ostrovogania, jud. Dolj– comunicare la Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, București, 1997 (în colab. cu I. Motzoi-Chicideanu).

28. Cimitirul de epoca bronzului de la Cârlomăneşti-La Arman, Sesiunea de comunicări științifice Milenii Tezaurizate. Creativitate şi spiritualitate, a 17-a ediție, Sărata Monteoru, 16-18 noiembrie 2017 (în colab. cu S. Matei, M. Constantinescu).

29. Cimitirul de epoca bronzului de la Cârlomăneşti-La Arman. Campania 2018, Sesiunea de comunicări științifice Milenii Tezaurizate. Creativitate şi spiritualitate, a 18-a ediție, Buzău, 25-26 Octombrie 2018 (în colab. cu M. Constantinescu, C. Șendroiu, S. Matei).

30. Cimitirul din epoca bronzului de la Plosca-Cabana de Metal, Sesiunea de comunicări științifice Milenii Tezaurizate. Creativitate şi spiritualitate, a 18-a ediție, Buzău, 25-26  Octombrie 2018 (în colab. cu M. Constantinescu).

31. Cimitirul din epoca bronzului de la Cârlomănești-Arman. Campania 2018, Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, ediția 53, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 13-15 septembrie 2019 (în colab. cu M. Constantinescu).