Lect.univ.dr. Vladimir Crețulescu

 • Licenţiat în Istoria Artei (Universitatea din Bucureşti, 2008), precum și în regie de film (Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti, 2011).
 • Masterat în studii medievale de la Universitatea din Bucureşti (2010)
 • Doctorat cu dublă specializare: în Istorie, obţinut la Universitatea din Bucureşti, respectiv în Știinţe Politice, obţinut la Universitatea din Bordeaux (2016), cu o teză în regim de cotutelă, intitulată Les origines du discours identitaire Aroumian-Roumain (1770-1878): la construction d’une identité nationale.

A fost muzeograf la Muzeul Municipiului Bucureşti (2017-2019) şi cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti (2016-2019). În prezent este lector la facultatea de istorie a Universităţii din Bucuresti, în cadrul departamentului de Istorie Antică, Arheologie şi Istoria Artei (începând din 2019).

Direcții de cercetare:  

 • Istoria artei româneşti moderne
 • Istoria artei Evului Mediu timpuriu (cu cercetări despre interacţiunile dintre statalitate, artă şi propagandă în Ravenna ostrogotă, în sec. VI)
 • Teoriile naţiunii şi naţionalismului, 
 • Istoria Balcanilor şi a Sud-Estului european în sec. XVIII-XIX (cu cercetări despre construcţia discursivă a identităţii româneşti a aromânilor)

Listă de publicaţii selectivă:

 • Vladimir Creţulescu, „Le conflit gréco-roumain sur la question aroumaine (1860-1905)”, în Les constructions identitaires dans les espaces francophones de l’Europe Orientale et de l’Afrique, Ecaterina Lung, Yahia Abou El Farah, Corina Iosif, Daniela Zaharia, Simona Corlan (eds), Université « Mohammed V » de Rabat et Université de Bucarest, Publications de l’Institut des Études Africaines, Rabat, 2015, pp. 315-324.
 • Vladimir Creţulescu, „L’ethnicité des Aroumains dans les récits des voyageurs français dans les Balkans (1800-1860)”, Études balkaniques – Recherches interdisciplinaires sur les mondes hellénique et balkanique – Cahiers Pierre Belon « 1989 », nr. 21/2015-2016, L. Bénou et G. Valtchinova (dirs.), Association Perre Belon, De Boccard, Paris, 2017, pp. 195-212.
 • Vladimir Creţulescu, „Nationalisme civique vs. nationalisme ethnique, partant de Jean-Jacques Rousseau et Johann Gottfried Herder: opposition ou complémentarité ?”, Historical Yearbook, Vol. XI-XII / 2014-2015 (double issue), „Nicolae Iorga” History Institute – Romanian Academy, „Ovidius” University Press, Constanţa, 2015, pp. 41-70.
 • Vladimir Creţulescu, „The Aromanian-Romanian National Movement (1859-1905): an Analytical Model”, în Ius Vallachicum, Ilona Czamańska and Marius Diaconescu (eds), Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, Vol. 22, no. 1/2015, pp. 99-119.
 • Vladimir Creţulescu, „The Paleochristian Churches and Mosaics of Ravenna: Examples of Byzantine or Late Roman Art?”, Caiete ARA. Arhitectură. Restaurare. Arheologie, nr. 10/2019, Editura „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, Bucureşti, 2019, pp. 223-234.

Lista disciplinelor predate:

 • Artă românească în sec. XIX (curs si seminar, licenţă Istoria Artei, an II)
 • Artă românească în prima jumătate a sec. XX (curs şi seminar, licenţă Istoria Artei, an III)
 • Artă universală medievală (seminar, licenţă Istoria Artei, an I)
 • Imaginarul în istorie şi artă (seminar, master Istoria Artei şi Filosofia Culturii, an I)
 • Introducere în istoria artelor decorative (seminar, licenţă Istoria Artei, an II)