Conf. univ. dr. Florentina Nitu

Conf. univ. dr. Florentina Nițu

florentinanitu@yahoo.com/
florentina.nitu@istorie.unibuc.ro

Studii

Doctorat în Istorie (Universitatea din București, 2005)

Masterat în Istoria Sud-Estului Europei (Universitatea din București, 1995)

Licență în Istorie (Universitatea din București, 1994)

Domenii de interes:

 • Istorie economică în spațiul românesc şi raporturile cu spaţiul central şi est-european (istoria preţurilor, circulaţia, consumul şi tezaurizarea podoabelor din metal preţios) în secolele XVI-XVIII; Consumerism;
 • Istoria costumului şi a bijuteriilor;
 • Muzeografie şi muzeologie, patrimoniu, managementul instituţiilor culturale.

Cursuri susținute la facultate:

 • Curs general Științe auxiliare istoriei;
 • Curs opțional Muzeologie și muzeografie (Istoria artei);
 • Curs special Modă, lux și bijuterii în societatea românească premodernă;
 • Seminar opțional Istoria costumului și podoabelor (Istoria artei);
 • Seminar master Tipuri și modele de consum cultural în spațiul românesc (sec. XVII – începutul sec. XIX);
 • Curs și seminar master Valorificarea bunurilor culturale prin tehnici de muzealizare (master Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea românească);
 • Curs master Muzee, cultură de masă și noile tehnologii în societatea contemporană (master Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă);
 • Seminar master Paleografie chirilică.

Listă selectivă de publicații:

Cărţi

 • Preţuride podoabe şi orfevrărie din metal preţios în spaţiul românesc (secolele XVI-XVII), Bucureşti, Ed.Universităţii din Bucureşti, 2006, 398 p.

Capitole în volume ştiinţifice

 • Lumea românească în economia europeană până la 1859 (autori Bogdan Murgescu, Florentina Niţu) în volumul Procesul de integrare a Românieiîn economia europeană, coord.Prof. Maria Mureşan, Ed. ASE, Bucureşti, 2008, p. 17-50.
 • Precursori ai Universității din București, în Universitatea din București, 1864-2014,coord. Ovidiu Bozgan și Bogdan Murgescu, cuvânt înainte Mircea Dumitru, București, Ed. Universității din București, 2014, p. 27-45.

Volume coordonate

 • Caietele Laboratorului de Metodologie a Istoriei “Dimitrie Onciul”, vol. I, Studiile medievale şi premoderne – un teritoriu de redescoperit?, coord. Florentina Niţu, Bucureşti, 2009, 254 p.
 • Istorie și istorici la Universitatea din București – dimensiuni instituționale – proiecte intelectuale, coord. Florentina Nițu, Florin Muller, Remus Nică, București, Ed. Universității din București, 2016.
 • Epoca brâncovenească la orizontul modernității românești, eds. Florentina Nițu, Șarolta Solcan, Radu Nedici, București, Ed. Universității din București,2016, 336 p.
 • Turkey & Romania. A History of Partnership and Collaboration in the Balkans, eds. Florentina Nițu, Cosmin Ioniță, Metin Ünver, Özgür Kolçak, Hacer Topaktaș, Istanbul, 2016, 604 p.

Studii ştiinţifice

 • Pentru o istorie a preţurilor în Ţările Romane: date privind costul podoabelor în secolul al XVI-lea, în“Muzeul Naţional”, X, 1998, p. 5-17.
 • Consideraţii privind consumul şi preţul peştelui în Ţările Române – secolul al XVI-lea, în Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice, vol. III, In honorem Paul Cernovodeanu. Demografie istorică. Comerţ şi structuri alimentare. Economie urbană şi reglementări juridice, coord. Ștefan Ștefănescu și Bogdan Murgescu, București, Ed. Academiei Române, 1998, 123-136.
 • Tentaţia nestematelor. Pietrele preţioase şi semi-preţioase purtate în secolele XVI-XVII în spaţiul românesc şivaloarea acestora, în “Analele Universităţii Bucureşti. Istorie”, LII, 2003,   p. 3-21.
 • Preţurile produselor de orfevrărie şi vocaţia europeană ameşterilor ardeleni (sec. XVII), în In honorem Gernot Nussbächer, vol. îngrijit de Daniel Nazare,Ruxandra Nazare şi Bogdan Florin Popovici, Braşov, Ed. Foton, 2004, p.283-295.
 • Folosirea obiectelor din metal preţios ca mijloace alternative de plată în secolele XVI-XVII. Plăţile mixte şizăloagele, în „Cercetări numismatice”, XII-XIII, 2006-2007, p. 495-498.
 • Piaţa imobiliară bucureşteană în secolele XVI-XVIII. Mecanisme de funcţionare şi comportamente economice, în Studia Varia in Honorem Professoris ŞtefanŞtefănescu Octogenarii, vol. editat de Ionel Cândea şi Cristian Luca,Editura Academiei Române şi Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2009, p. 359-398.
 • Consumul de bijuterii în Transilvania secolului al XVII-lea: lux, status social, rațiuni economice. Registrele de cumpărături ale principelui Gabriel Bethlen, în Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene. A Bethlen Gábor trónra lépésének 400 évfordulójánrendezett konferencia tanulmányai, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár,2014, p. 524-536.
 • Standarde de viață și consumuri de lux la curtea lui Constantin Brâncoveanu,în Epoca brâncovenească la orizontul modernității românești, eds. Florentina Nițu, Șarolta Solcan, Radu Nedici, București, Ed. Universității din București, 2016, p. 143-168.