Lansarea proiectului – Turul memoriei: Educatie civica pe strazile Bucurestilor

Suntem un grup de cercet?tori, designeri, activi?ti ?i programatori care construiesc un instrument digital de memorializare în cadrul proiectului „Turul memoriei: Educa?ie civic? pe strazile Bucure?tilor”, derulat de Asocia?ia Civic? Mili?ia Spiritual?, în colaborarea cu Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, ?i cofinan?at de Asocia?ia FOndului Cultural Na?ional. Ne propunem redescoperirea ?i revalorizarea istoric? ?i artistic? a unor evenimente marcante ale istoriei sociale din Bucure?ti si Romania, prin repunerea lor in circuitul cultural-istoric al Capitalei cu ajutorul resurselor cercetarii istorice ?i al noilor posibilit??i de comunicare oferite de instrumentele digitale de prezentare a datelor istorice.

La realizarea proiectului particip? ?i mai multe grupuri de liceeni bucure?teni, ?i împreun? lucr?m la el de câteva luni. Pe 25 iunie, în cadrul mesei rotunde lans?m pilotul proiectului, „Bucla de memorie” ?i ne-am bucura s? v? avem al?turi de noi, s? ne pui întreb?ri incomode ?i s? ne dai sugestii. La discu?ii vor participa membrii echipei de proiect ( Florentina Ni?u, Mihai Burcea, Mihai Bume? ?i Corina Dobo?), ?i invita?ii lor Viviana Iacob (Arhiva de Imagine – Muzeul Na?ional al ??ranului Român) ?i Adriana Mihai (Mediawise Society).

V? a?tept?m drag!

Locul evenimentului: Facultatea de Istorie, bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, Bucure?ti- Sala de Consiliu, et.I.
Ora: 17.00
Data: 25 iunie 2018