Cursuri ID

Cursurile de la ID se vor sus?ine conform programului stabilit la începutul anului universitar. Dac? din cauza condi?iilor meteorologice nefavorabile unii studen?i nu pot ajunge la cursuri absen?ele vor fi motivate.

Suspendare activitati didactice in zilele de 11, 12 si 13 ianuarie

Având în vedere condi?iile meteorologice nefavorabile, conducerea Universit??ii din Bucure?ti a luat decizia suspend?rii activit??ilor didactice în zilele de 11, 12 ?i 13 ianuarie 2017.
Cursurile vor fi reluate în toate facult??ile Universit??ii din Bucure?ti, conform orarelor stabilite, începând de luni, 16 ianuarie 2017.?