In atentia candidatilor pentru admiterea la programele de licenta:

1. candidatii ai caror parinti sunt cadre didactice in activitate sau la pensie beneficiaza de scutire la plata taxei de inscriere (cu prezentarea unui document care sa ateste aceasta calitate).
2. candidatii pot depune la dosar documentele de studii in copie simpla (nelegalizata), cu conditia prezentarii originalului in momentul inscrierii, pentru stabilirea conformitatii.
3. adeverinta medicala solicitata in cadrul dosarului de admitere poate fi original sau copie simpla (nelegalizata).