Conf. univ. dr. Ioan Carol Opris

ioan_opris@yahoo.com, ioanopris@gmail.com

Prodecan (2012 – 2020).

Conferențiar (Departamentul de Istorie Antică, Arheologie și Istoria Artei, 2003 –).

Doctorat în Istorie (Institutul Român de Tracologie/ Ministerul Educației Naționale, 2000).

Licență în Istorie (Universitatea din București, 1992).

Coordonator științific al șantierului arheologic Capidava, jud. Constanța (2004 –)

Membru în Comisia Națională de Arheologie (2008-2016, 2018 –); vicepreședinte (2013-2016); președinte (2018 –).

Membru în Comisia Națională a Monumentelor Istorice (2013-2018).

Membru în Comisia Națională LIMES (2014 –).

Domenii de interes:

 • istorie, artă și arheologie clasică greco-romană şi romano-bizantină;
 • arheologie provincială romană
 • epigrafie;
 • economie a lumii romane;
 • ceramologie;
 • management al cercetării arheologice;
 • paleocreştinism;
 • istoria mentalităților și religiilor (fenomenele trecerii de la păgânism la creștinism în Imperiul Roman târziu).

Cursuri susținute la facultate:

 • Curs general Istoria antică a României (sec. I a.Chr. – VII p.Chr.) – epoca romană și post-romană;
 • Curs opțional Artă și arheologie paleocreștină (Istorie/ Istoria artei);
 • Curs și seminar master I Dobrogea în epoca romană (sec. I – VII p.Chr.);
 • Curs și seminar master II Relații economice în bazinul Mediteranei și al Mării Negre în epoca romană;
 • Curs master I Managementul siturilor arheologice.

Listă selectivă de publicații:

Cărţi

Ioan I.C. OPRIȘ, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p.Chr.), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

Ioan Carol OPRIȘ, Alexandru RAȚIU, CAPIDAVA II. Building C1 – Contributions to the history of annona militaris in the 6th century (with contributions by: Andrei Gândilă, Tomasz Ważny, Peter I. Kuniholm, Charlotte L. Pearson, Adriana Rizzo and Choi Mak), Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2017.

Volume coordonate/ editate

 • NEAR AND BEYOND THE ROMAN FRONTIERS, Proceedings of a Colloquium held in Târgoviște (16-17 October 2008), The Center for Roman Military Studies 5 = Supplementum Cercetări Arheologice XVI, National Museum of Romanian History, Bucharest, Conphys, 2009, 381 p. – volume printed in the framework of the STRATEG Project – PNCDI II, P4, 91010/ 2007, financed by the National Authority for Scientific Research (ANCS), Ovidiu ȚENTEA, Ioan C. OPRIȘ eds.
 • STUDIA DANUBIANA, I, The Roman Danubian Frontier between the 4th-6th centuries (The Second International Limes Symposium, Halmyris, August 1996), Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1998, Mihail ZAHARIADE – Ioan I.C. OPRIȘ eds.
 • I. C. OPRIȘ, V. COJOCARU (red. responsabili), Interacademica I: Les travaux de la Vème session annuelle Celic Dere/Tulcea/ Galați, mai 1998, București, 1999, 79 p.

Studii ştiinţifice

 • Ioan I.C. OPRIŞ, Mihai POPESCU, Une nouvelle borne milliaire de Capidava, Thraco-Dacica, XVII, 1996, p. 189-190.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, O nouă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava (Ein neues Zeugnis bezüglich des Aufenthalts der Cohors I Ubiorum in Capidava), SCIVA, 3-4, 1997, Bucureşti, p. 277-281.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, Mihai POPESCU, Un préfet inconnu de la cohorte de Capidava, Pontica, XXX, 1997, p. 177-181.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (I). Les grands plats à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques, Thraco-Dacica, XVIII, 1997, p. 207-218.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (II). Deux formes africaines nouvelles de Capidava: African Red Slip Hayes 56 et 97, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 161-166.
 • M. IONESCU, Ioan I.C. OPRIŞ, O ampulla din Asia Minor recent descoperită la Callatis/ A Pilgrim Flask of Asia Minor Origin recently discovered at Callatis, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 167-170;
 • Ioan I.C. OPRIȘ, Decoration techniques and motifs of the Late Roman and Early Byzantine ceramics. Fine wares in Scythia Minor (4th – 6th c. A.D.), în Der römische Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios“, Vorträge der Internationalen Konferenz Svištov (1.–5. September 1998), Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts in Frankfurt am Main – Archäologisches Institut und Museum Sofia, Sofia, 1999, p. 275-280.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, Iconographie et symbolique chrétienne et païenne reflétée dans les découvertes céramiques de la province de Scythie (IVe– VIe siècle ap.J.-C.), New Europe College Yearbook 1999-2000, Bucharest, 2003, p. 427-469.
 • Ioan C. OPRIŞ, Céramiques à caractère liturgique et dévotionnel provenant de la Scythie Mineure (IVe-VIe s. ap.J.-C.), în Actele Colocviului „Nuove ricerche su la romanita danubiano-balcanica, I-VI sec. d.C.„, Accademia di Romania in Roma, 15-16 aprilie 2004, Ephemeris Dacoromana, Annuario dell’Accademia di Romania, Serie Nuova, XII, fascicolo I, 2004, p. 263-275.
 • Ioan I.C. OPRIŞ, Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio Capidavensium, Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 183-194.
 • Ioan C. OPRIŞ, Fortificarea frontierei dobrogene a Moesiei Inferioare în preajma războaielor daco-romane, în volumul DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, p. 237-248.
 • Irina Adriana ACHIM, Ioan Carol OPRIȘ, Loca sancta Scythiae: l’église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé, în Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2010, p. 523-537 (5 pl.).
 • Corneliu BELDIMAN, Diana-Maria SZTANCS, Ioan Carol OPRIȘ, Data about the Antler Objects from Capidava, în vol. Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Mega Publishing House, 2011, p. 51-70 (XIII pl.).
 • Ioan C. OPRIŞ, Tiberiu POTÂRNICHE, Piese ornamentale inedite de la Capidava (Unpublished Ornamental Artifacts from Capidava), Pontica, XLVII, 2014, p. 295-314 (9 pl.).
 • Ioan C. OPRIŞ, Al. RAȚIU, An Early Byzantine Shield Boss from Capidava, Cercetări arheologice, XXI, 2014, Muzeul Național de Istorie a României, București, p. 425-440 (pl. I-VI).
 • Ioan C. OPRIŞ, Al. RAȚIU, Cercetări recente privind ultima incintă romană fortificată de la Capidava/ Recent research concerning the last fortified Roman precinct from Capidava, Cercetări Arheologice, XXII, București, 2015, p. 23-40 (pl. I-VIII).
 • Ioan C. OPRIŞ, Al. RAȚIU, An Early Byzantine Building next to the Main Gate at Capidava, în Moesica et Christiana. Studies in honour of Prof. Al. Barnea, Adriana Panaite, Romeo Cîrjan, Carol Căpiță (eds.), Muzeul Brăilei Carol I, Editura Istros, Brăila, 2016, p. 193-217 (15 pl.).
 • Ioan Carol OPRIȘ, Al. RAȚIU, An Early Byzantine Amphorae Deposit from Capidava, JAHA = Journal of Ancient History and Archaeology, Institute of Archaeology and Art History of Romanian Academy in Cluj Napoca – Technical University of Cluj-Napoca, No. 3.1/ 2016, p. 24-42 (19 fig.). (DOI: 0.14795/j.v3i1.155; ISSN 2360 – 266X; ISSN–L 2360 – 266X).
 • Ioan Carol OPRIȘ, Al. RAȚIU, Roman customs station from Capidava. Statio for publicum portorii Illyrici in the 2nd century AD and a hypothetical model for interactions with Barbaricum in the 4th century AD, in Vitalie Bârcă (ed.), Orbis Romanus and Barbaricum. The Barbarians around the Province of Dacia and their Relations with the Roman Empire = Series Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum (Sorin Cociș, Adrian Ursuțiu eds.), Volume 14, Mega Publishing House, ClujNapoca, 2016, p. 89-109.
 • Al. RAȚIU, Ioan C. OPRIŞ, M. DUCA, Fine Wares from the Late Roman ”Principia” at Capidava (I), Cercetări Arheologice, XXIV, MNIR, București, 2017, p. 209–227 (7 pl.).
 • Ioan Carol OPRIȘ, Al. RAȚIU, Capidava – The Late Fortlet (end of the 6th – beginning of the 7th c. AD). Chronological Issues, Limes XXIII. Proceedings of the 23rd International Congress of Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015/ Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, Beiträge zum Welterbe Limes Sonderband 4/II, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Deutsche Limeskommission, Nünnerich-Asmus Verlag, Mainz, 2018, S. 763-771.
 • Ioan C. OPRIȘ, Trajan et ses dédicaces dans la Mésie Inférieure. Activité constructive civile et militaire selon le dossier épigraphique, în DIVUS TRAIANUS. Travaux du Colloque International de Drobeta – Turnu Severin, 16-17 juin 2017, Recueillis et publiés par Constantin C. Petolescu, Martin Galinier et Florian Matei-Popescu, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta – Turnu Severin, Asociația Identitate Culturală Contemporană, Editura Academiei Române, Bucarest, 2018, p. 147-161.
 • Ioan C. OPRIȘ, Aurélien en trois fois. Bornes milliaires à Capidava et dans le territorium Capidavense, în LA DACIE ET L’EMPIRE ROMAIN. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu, M. Popescu, I. Achim, F. Matei-Popescu (éds.), Editura Academiei Române, Bucarest 2018, p. 159-172.

februarie 2019