Conf. univ. Ion Bucur

Studii:

Doctorat, Univesitatea din București, Facultatea de Istorie (2005)

Licența, Universitatea din București, Facultaea de Istorie. (1987)

Domenii de interes

  • istoria secolului XX
  • viață cotidiană

Cursuri susținute la facultate

România în relaţiile internaţionale postbelice – modul

Mişcarea comunistă internaţională şi lupta pentru putere în partidele comuniste din Blocul Sovietic – Curs și seminar special

Viaţa cotidiană în perioada interbelică – Curs optional

Lupta pentru putere în P.C.R. – Curs special

Istoria comunismului în România

Lista selectivă de publicații

Lupta pentru putere. Instaurarea regimului comunist în România (1944-1947), Bucureşti, Editura Universităţii, 2010.

Cartea Represiunii 1989, Bucureşti, Editura IRRD, 2012, (autor).

Anul 1990: partide, ideologii şi mobilizare politică. – Consideraţii preliminare – Editura IRRD, Bucureşti, 2014, (autor).

Cartea Represiunii 1989, Ediţia a II a revăzută şi adăugită, Editura IRRD, Bucureşti, 2014

Revoluţia Română din Decembrie 1989 în Bucureşti (21 decembrie 1989-8 februarie 1990), Autori Mihail Andreescu, Ion Bucur, Cluj Napoca, Edit. Mega, 2009.

Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie (1919-1927, ,Documente, Bucureşti, Autori. Ioan Scurtu, Cristian Troncotă, Natalia Tampa, Dragoş Zamfirescu, Ion Bucur, Bucureşti, INST, 1996.

Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România: 1927-1931. Culegere de documente, vol. II, Bucureşti, INST, 2000. (coautor/colaborator).

Istoria României în texte, Selecţia şi comentariul textelor au fost realizate de Bogdan Murgescu (coord), Al. Barnea, I. Bucur, Simion Câlţia, Ioan Cârjan, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela-Luminiţa Murgescu, C. Petolescu, Bogdan Popovici, Florin Ţurcanu, Bucureşti, Editura Corint, 2001.

Curtea de Conturi în România 1864-2004, Culegere de documente. Volum alcătuit de prof. univ. Bogdan Murgescu, conf. univ. Mirela-Luminiţa Murgescu, lect. univ. Ion Bucur, cercetător Andrei Florin Sora, Edit. Curtea de Conturi, Centrul de Studii Economice şi Sociale, Bucureşti, 2004.

Revoluţia Română din Decembrie 1989; Locuri, Date, Fapte. Mic Dicţionar, Cluj Napoca, Editura Mega, 2009. (cooautor/colaborator)

Dicţionar General al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Editura Militară, 2010. (cooautor/colaborator)