Conf. univ. Ion Bucur

Studii:

Doctorat, Univesitatea din București, Facultatea de Istorie (2005)

Licența, Universitatea din București, Facultaea de Istorie. (1987)

Domenii de interes

  • istoria secolului XX
  • viață cotidiană

Cursuri susținute la facultate

România în relaţiile internaţionale postbelice – modul

Mişcarea comunistă internaţională şi lupta pentru putere în partidele comuniste din Blocul Sovietic – Curs și seminar special

Viaţa cotidiană în perioada interbelică – Curs optional

Lupta pentru putere în P.C.R. – Curs special

Istoria comunismului în România

Lista selectivă de publicații

Carți

Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie (1919-1927, ,Documente, Bucureşti, Autori. Ioan Scurtu, Cristian Troncotă, Natalia Tampa, Dragoş Zamfirescu, Ion Bucur, Bucureşti, INST, 1996

Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România: 1927-1931. Culegere de documente, vol. II, Bucureşti, INST, 2000. (coautor/colaborator)

Istoria României în texte, Selecţia şi comentariul textelor au fost realizate de Bogdan Murgescu (coord), Al. Barnea, I. Bucur, Simion Câlţia, Ioan Cârjan, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela-Luminiţa Murgescu, C. Petolescu, Bogdan Popovici, Florin Ţurcanu, Bucureşti, Editura Corint, 2001

Curtea de Conturi a României, 1864-2004.Culegere de documente, în colaborare cu Bogdan Murgescu, Mirela-Luminiţa Murgescu, Andrei Florin Sora, Bucureşti, 2004,480p

Revoluţia Română din Decembrie 1989 în Bucureşti (21 decembrie 1989-8 februarie 1990), Autori Mihail Andreescu, Ion Bucur, Cluj Napoca, Editura Mega, 2009

Revoluţia Română din Decembrie 1989; Locuri, Date, Fapte. Mic Dicţionar, Cluj Napoca, Editura Mega, 2009. (cooautor/colaborator)

Lupta pentru putere. Instaurarea regimului comunist în România (1944-1947), Bucureşti, Editura Universităţii, 2010 (autor)

Dicţionar General al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Bucureşti, Editura Militară, 2010. (cooautor/colaborator)

Cartea Represiunii 1989, Bucureşti, Editura IRRD, 2012 (autor)

Curtea de Conturi a României, 1864-2014. Culegere de documente, în colaborare cu Bogdan Murgescu, Mirela-Luminiţa Murgescu, Andrei Florin Sora, volum coordonat de Nicolae Văcăroiu, Verginia Vedinaș, Corina-Mihaela Bălțătescu, ediția a II-a revăzută și adăugită, Bucureşti, 2014, 672 p.

Anul 1990: Partide, ideologii şi mobilizare politică: consideraţii preliminare, București, Editura IRRD, 2014 (autor)

Cartea Represiunii 1989, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Bucureşti, Editura IRRD, 2014 (autor)

The Book of Repression, Bucureşti, București, Editura IRRD, 2016

Anul 1991: Dificultăţi în afirmarea valorilor democraţiei, Editura IRRD, 2017

Studii și articole:

Naţionalizările din România (1944 – 1953), în „ArhiveleTotalitarismului”, an. II, nr. l -2/1994, București, Editura Institutului de Studiu al Totalitarismului,(INST),1994.

Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est. 1919-1997. Studiu de caz: România, (1918-2001), Vol.I, Ioan Scurtu (coord), Autori: I. Scurtu, Aurel Constantin Soare, Mihai Retegan, Diana Fotescu, Georgiana-Margareta Scurtu, Florin Muller, Teodora Stănescu-Stanciu, Ion Bucur, Mihaela Verza, Cezar Banu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003, p 325. Volumul a fost tradus şi în engleză-ediţie biligvă.

-Piaţa Revoluţiei din Bucureşti. Momente importante în Istoria românilor, în ,,Clio/1989” An III, nr. 1(5)/2007, p. 205-215, Bucureşti, Editura Institului Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) 2007

Cimitirul Eroilor din Bucureşti, în ,,Clio/1989”, nr. 2(6)/2007, p. 268-272, Bucureşti, I.R.R.D, 2007

Revoluţia din Decembrie 1989 în Bucureşti (Evenimentele din 17-21 decembrie 1989) în ,,Clio/1989”, an IV, nr. 1(7)/2008, Bucureşti, Editura  IRRD, 2008.

– România şi izolarea politico-diplomatică la nivel european în Clio, An IV, nr. 2(8)/2008, Bucureşti, Edit. IRRD, 2008.

Mass-Media românescă în primele zile ale Revoluţiei române din decembrie 1989-Câteva consideraţiuni, în ,,1989-,,An decisiv în Istoria Europei”, pp. 151-163, Cluj Napoca, Editura Mega, 2008.

-Romanian Media during the first days of the revolution. Some considerations, în ,,1989 – Decisive year in the History of Europe”, pp. 151-163, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.

-Criza regimului din România şi limitele mass-mediei româneşti, în ,,Accentuarea crizei de regim în ţările socialiste europene (1980-1990)”, p.195-207, Timişoara, Editura Art-Pres, 2009

Alegerile din mai 1990, în Clio, nr. 1(11)/2010, p. 63-96, Bucureşti, Editura IRRD, 2010

Au tras conform normelor legale, în ,,Caietele Revoluţiei” nr. 4(42)/2012, p.15-20, Bucureşti, IRRD,/ ISSN 1841-6683

Bilanţul unei represiuni. Decembrie 1989, în ,,Caietele Revoluţiei” nr. 6(44)/2012, pp. 56-65, IRRD,

Noaptea Represiunii.  Bucureşti. 21-22 decembrie 1989în ,,Caietele Revoluţiei” nr. 3(47)/2013, IRRD.p. 20-27.

Ungaria 1989. Repere cronologice, în ,,Caietele Revoluţiei”, nr. 3(52)/2014, IRRD, p. 37-42.

Revoluțía Română din Decembrie 1989 și constituirea noilor structuri provizorii de putere, în  ,,Caietele Revoluţiei” nr. 2(57)/2015/ prima parte /(Revistă cu peer-review)

Revoluția română din decembrie 1989 și constituirea noilor structuri provizorii ale puterii,în ,,Caietele Revoluției”, nr. 3(58)/2015./ a doua parte/ (Revistă cu peer-review)

-Noiembrie, ultimul bal. Congresul al XIV-lea al PCR, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 60-61/2015

Cronologia evenimentelor ce au dus la prăbușirea regimurilor comuniste în 1989, ,,Caietele Revoluției”, nr. 5-6 (60-61)/2015

– 1990. Drumul democrației în România sub semnul violenței, ,,Caietele Revoluției, nr. 3(64)/ 2016

-Adoptarea Constituției din 1991, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 67, 2017

-România și Moldova, o șansă pierdută, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 68, 2017

-Alegerile parlamentare și prezidenţiale din 27 septembrie 1992, în „Caietele Revoluţiei”, nr. 70, 2017

Repression, ,,Caietele Revoluției”, 2017 – versiune în limba engleză

Politicile de reformă economică ale Guvernului Petre Roman (iunie 1990-septembrie 1992), în ,,Revoluție și Tranziție în Societatea Română Contemporană. Abordări Inderdisciplinare”, București, Editura IRRD, 2017.

Destructurarea FSN. Războiul rozelor în ,,Caietele Revoluției”, nr. 74/2018; ISSN 1841-6683

,,Anul 1989. Regimurile comuniste din Europa la sfârșitul utopiei. Repere cronologice în ,,Caietele Revoluției”, nr. 74/2018; ISSN 1841-6683

Comunicare la  conferinţe internaţionale sau naționale/ cu sistem de selecţie sau de peer review

2007

– Colocviul Internaţional ,,1989 – An decisiv în Istoria Europei”, organizat de Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte, Institutul ,,Nicolae Iorga” al Academiei Române; Târgovişte 10 – 14 octombrie 2007; calitatea – conferenţiar; Titlul comunicării: ,,Mass-media românească în primele zile ale revoluţiei. Câteva consideraţii …”

2008

– Colocviul Internaţional ,,Accentuarea crizei de regim din ţările socialiste europene 1980-1990” organizat de Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Universitatea din Piteşti; Piteşti, 15 – 19 octombrie 2008; calitatea – conferenţiar; Titlul comunicării: ,,Criza politică din România şi limitele reflectării ei în mass-media oficială din România”

2013

– Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga” şi CNSAS între 13-15 martie 2013, comunicarea Represiunea din 17-22 decembrie 1989. Prevederi legale, excese, responsabilităţi.

2014

-Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga” şi CNSAS între 27-28 martie, comunicarea Constituirea partidelor politice în România post-decembristă.

2016

-Participat la Conferința organizată de IRRD, la data de 28 octombrie 2016, prezentat comunicare – ,,Politicile de reformă economică ale Guvernului Petre Roman (iunie 1990-septembrie 1992).

-Participat la simpozionul organizat de IRRD, la data de 8 decembrie 2016, intitulat ,,25 de ani de la adoptarea Constituției României prin referendum național”- prezentat comunicarea ,,Recuperarea oficială a democrației – Adoptarea Constituției din 1991”,.

2017

-Participat la Conferința organizată de IRRD, la data de 27 octombrie 2017, intitulată ,,Revoluție și tranziție în societate românească contemporană” – prezentat comunicare ,,Destructurarea FSN. Războiul rozelor”

-Moderator Sesiunea anuală CICSA din 21-22 aprilie 2017, intitulată ,,Jaf, corupție, abuz”