Analele Universitatii din Bucuresti – Seria Istorie

Analele Universităţii Bucureşti, seria Istorie, reprezintă una dintre cele mai vechi reviste universitare româneşti, cu o apariţie neîntreruptă din 1956 şi până astăzi. În paginile ei au publicat personalităţi de marcă ale învăţământului istoric din România şi ale cercetării istorice, în general. Seria istorie a Analelor Universităţii Bucureşti a reprezentat o tribună unde s-au dezbătut probleme importante ale istoriografiei româneşti, şi unde s-au cristalizat orientări novatoare ale ştiinţei istorice din ultima jumătate de secol.

După 1990, deschiderea intelectuală de care revista dăduse dovadă chiar şi în anii grei ai comunismului, graţie echipelor editoriale conştiente de misiunea ştiinţifică prioritară, a devenit orientarea dominantă. În paginile Analelor au continuat să scrie cadre didactice ale Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, dar şi colegi de la alte facultăţi şi universităţi din ţară şi din străinătate.

Vocaţia de a reprezenta comunitatea universitară a condus actuala echipă redacţională către găzduirea în paginile revistei a materialelor realizate de doctoranzi şi chiar masteranzi, tineri aflaţi la început de drum, pentru care publicarea în Anale reprezintă un prim pas către confirmarea ştiinţifică. De asemenea, dorinţa de a participa mai pregnant la schimburile internaţionale de idei a avut ca urmare revenirea la tradiţia publicării articolelor în limbi de circulaţie.

În vederea unei mai bune prezenţe în mediul ştiinţific românesc şi internaţional, echipa redacţională îşi propune ca din 2011, an în care sărbătorim 55 de ani de la primul număr, să treacă la apariţia bi-anuală a revistei.

Articolele sunt supuse procedurii peer-review, fiind recenzate de membri ai comitetului ştiinţific sau de alţi specialişti solicitaţi în acest scop.

Norme redactare Anale Unibuc

Mărimea articolelor: 10-15 pagini dactilo standard , Times New Roman, 12, un rind jumătate

Notele: conform sistemului Academiei române

Nume si prenume autor, titlu carte (italice), loc de apariţie, editură, an de apariţie, pagină (p.)

Nume autor, titlu articol (italice), „Titlul revistei (între ghilimele)”, an, numar, fascicol, etc., pagina.

Pentru contribuţie in volum colectiv, Nume autor, titlu articol (italice), „Titlul volumului”, loc de apariţie, editură, an de apariţie, pagină (p.)

Pentru lucrare deja citată anterior: Nume autor, op. cit., p. ; sau art. cit. (dacă e vorba de un articol).

Citarea aceleiaşi lucrări ca în nota anterioară: Ibidem, p.

Citarea aceluiaşi autor din nota anterioară, cu o lucrare diferită: Idem (Eadem în cazul femeilor), titlu, etc.