Centrul pentru Cercetarea Istoriei secolului al XX-lea

Director: Prof. univ. dr. Ioan Scurtu

Funcţionează pe lângă catedra de Istoria Românilor din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Este înfiinţat în anul 2000 şi îl are ca

preşedinte pe profesorul dr. Ioan Scurtu.

Activităţile centrului constau în: sprijinirea unor cursuri şi seminarii, prin specialişti şi materiale; organizarea de dezbateri şi sesiuni ştiinţifice cu participare internă şi internaţională; realizarea unor lucrări monografice, culegere de studii şi documente; editarea de lucrări de profil.

Centrul întreţine legături cu instituţii şi organisme de profil din ţară şi din străinătate, vizând schimburi de experienţă şi documentare asupra istoriei secolului al XX-lea. La activităţile centrului participă studenţi, cadre didactice, cercetători, arhivişti, muzeografi, alţi specialişti, precum şi alte persoane interesate de istoria secolului al XX-lea.

Directii tematice:

  • aprofundarea cercetării istoriei românilor şi universale din secolul al XX-lea
  • antrenarea studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice în activităţile vizând cunoaşterea pe bază de documente a istoriei secolului al XX-lea