Centrul de Studii Turce

Centrul de Studii Turce (CST) este unul dintre centrele de tradiţie din spaţiul academic românesc, intrând recent în al treilea deceniu de viaţă la Facultatea de istorie a Universităţii din Bucureşti. În 1985, la iniţiativa turcologului Mihai Maxim s-au pus bazele Laboratorului de Studii Turco-Otomane, transformat în 1993 în Centrul de Studii Turco-Otomane şi din 2003 în Centrul de Studii Turce.

Centrul de Studii Turco-Otomane dispune de un sediu în cadrul Facultăţii de Istorie şi de o bibliotecă proprie, alcătuită prin donaţii şi schimburi de publicaţii, care cuprinde actualmente circa 1500 de volume.

Domeniul de cercetare: istoria și civilizația Imperiului otoman și a Turciei moderne și a relațiilor româno-turce în secolele XV-XX.

CST organizează evenimente ştiinţifice dedicate culturii şi civilizaţiei otomane şi turce. Deţine o bibliotecă proprie de specialitate şi găzduieşte cursuri şi seminarii pentru studenţi la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Din martie 2016 organizează lunar Întâlnirile Centrului de Studii Turce – serie de prelegeri având ca temă aspecte variate al istoriei și civilizației otomane și turce și Atelierul Istoricilor – un grup de lucru în care masteranzi, doctoranzi și specialiști sunt invitați să își prezinte cele mai recente proiecte de cercetare.

Contact:

Adresă: Centrul de Studii Turce (CST), Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, sala 8, Holul de Marmură, parter.

Persoana de contact: lect.univ.dr. Silvana Rachieru

email: cst.istorie@gmail.com

https://web.facebook.com/cstbucuresti/