Centrul de Istoria Imaginarului

Fondat în 1993, centrul îşi propune cercetarea, sub multiple aspecte, a imaginarului şi îndeosebi a mitologiilor istorice şi politice, a raporturilor identitate-alteritate. Participă cadre universitare, cercetători, doctoranzi, studenţi. Activitatea sa se corelează cu profilul de studii aprofundate de istorie a ideilor şi a mentalităţilor.

Centrul a organizat mai multe colocvii (în medie, unul pe an), privitoare la miturile comunismului românesc, mitologii istorice, orientări noi în istorie. Cel mai recent- în colaborare cu Colegiul Noua Europă-colocviul interdisciplinar Insula. Despre izolare şi limite în spaţiul imaginar, volumul cuprinzând actele colocviului. De asemenea, au apărut până acum mai multe volume (Mituri istorice româneşti, Miturile comunismului românesc), precum şi numere speciale ale Analelor Universităţii din Bucureşti, secţia istorie.

Centrul întreţine raporturi strânse cu centrele similare din străinătate, îndeosebi din Franţa (“Centres de recherche sur l’imaginaire”, în primul rând, cu cele ale universităţilor din Grenoble, Montpellier şi Dijon; colaborarea cu centrul din Grenoble este instituţionalizată, în cadrul acordului dintre universităţile din Grenoble şi Bucureşti).

Directii tematice:

  1. Istoria ideilor şi mentalităţilor
  2. Mitologii istorice şi politice
  3. Problematica identităţii şi alterităţii