Admitere Master

Admiterea se poate realiza prin două modalități:

 1. Înscriere integral online (cu crearea unui cont pe platforma de admitere, completarea fisei de înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere);

Platforma poate fi accesată la adresa https://admitere.istorie.unibuc.ro (PLATFORMA ONLINE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE MASTERAT VA FI DISPONIBILĂ ÎN CURÂND)

2. Înscriere la facultate, DAR cu obligativitatea completării de către candidați a fișei de înscriere pe platforma de admitere; după completarea fișei de înscriere, candidatii pot depune dosarul fizic la sediul facultății (taxa se achită online);

Prezența fizică la facultate

 • Candidații pot completa fișa de înscriere online și în cadrul facultății, pe computerele puse la dispoziție, în condiții de distanțare și siguranță; cu această ocazie, vor depune și dosarul fizic. Candidatul va prezenta actele necesare înscrierii intr-un dosar plic, pe suport de hartie. Se recomandă insistent ca pe dosarul plic sa fie scris lizibil numele candidatului. Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.
 • Candidații care se vor prezenta la sediul facultății trebuie să aibă în vedere că se vor respecta cu strictețe normele medicale necesare, adică obligativitatea purtării măștii (sunteți rugați să vă prezentați cu masca proprie), luarea temperaturii la intrarea în clădire, dezinfectarea mâinilor.
 • Pentru a eficientiza procesul de înscriere prin prezentă fizică  la facultate, candidații sunt puternic încurajați :
  • să fi plătit deja taxa aferentă opțiunilor lor și să aibă asupra lor documentele doveditoare;
  • să intre neînsoțiți în clădire (poate fi acceptat, în caz de nevoie stringentă, un singur însoțitor);
  • dacă înscrierea este efectuată de un reprezentant al candidatului, acesta trebuie să aibă împuternicire notarială.

În caz de aglomerare, însoțitorii pot fi invitați în orice moment să părăsească instituția.

Candidatul este considerat  înscris la concurs în condițiile următoare:

 • Doar dosarele complete și validate vor fi luate în considerare. Candidații vor citi cu atenție instrucțiunile și vor completa cu exactitate datele cerute, finalizând înscrierea prin butonul Depune dosarul. Dosarele trec prin etape de validare de către comisia de admitere. În caz de dosare incomplete/incongruențe care nu pot fi rezolvate de comisie între datele completate și documentele depuse, candidații vor fi contactați pentru completarea/corectarea dosarului.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor confirma locul pe care îl ocupă prin plata unei taxe de confirmare a locului, în perioada prevăzută în calendarul admiterii. Această taxă de confirmare reprezintă un avans din taxa de studiu pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022. Vezi detalii mai jos, în documentul atașat la secțiunea Taxa de admitere și de studii.

Conditii de admitere:

 • Proiect de cercetare (sub forma unei scrisori de intenție, conform modelului atașat)
 • Interviu pe baza documentului de mai sus

Calendar Admitere

CALENDAR ADMITERE MASTER

IULIE – 2021

Înscrieri: 09 – 18 iulie 2021;

Înscrierile se vor face atît fizic cât și on-line.

Evaluarea dosarelor și interviu : 20-24 iulie 2021;

Afișarea rezultatelor: 26 iulie 2021;

Confirmare loc facultate: 26 – 30 iulie 2021;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 30 iulie 2021.

Program inscrieri

LUNI – VINERI, orele 9.00 – 14.00

SÂMBĂTA – DUMINICA, orele 9.00 – 12.00

Taxe

 • Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus la facultate
 • Taxa de admitere online: 80 lei;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3500 lei/an.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • Cerere de înscriere tip (completată pe platforma de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2021);
 • Adeverința de licență (pentru promoția 2020) sau diploma de licență și suplimentul de diplomă/foaia matricolă;
 • Certificat de naştere;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 • 1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 • Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

* Pentru înscrierea la facultate, sunt valabile toate documentele enumerate mai sus, care vor fi aduse într-un dosar plic, cu numele candidatului scris lizibil.

Metodologie Admitere