Admitere Licență

Anul acesta, admiterea se poate realiza prin două modalități:

 1. Înscriere integral online (cu crearea unui cont pe platforma de admitere, completarea fisei de înscriere și încărcarea documentelor, inclusiv plata taxei de înscriere); candidații care se înscriu integral online, fără a veni la facultate, beneficiază de o reducere a taxei de admitere cu 20%.

Platforma poate fi accesată la adresa https://admitere.istorie.unibuc.ro

Asistență disponibilă prin trimiterea unui mesaj pe admitere.istorie@unibuc.ro și pe https://www.facebook.com/groups/538783713763307

2. Înscriere la facultate, DAR cu obligativitatea completării de către candidați a fișei de înscriere pe platforma de admitere; având fișa deja completată, candidatii pot depune dosarul fizic la sediul facultății (taxa se achită pe platformă online, prin transfer bancar sau la casieria universității din Șos. Panduri, nr. 90).

 • Candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iunie 2021 și nu dispun încă de diploma/adeverința de bacalaureat, pot solicita preluarea automată a rezultatelor din SIIIR-Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România pe baza unui acord între Universitatea din București și Ministerul Educației și Cercetării, cu consimțământul candidatului.
 • Candidații de etnie rromă, care doresc să beneficieze de locurile dedicate, trebuie să furnizeze un document care le atestă calitatea, document eliberat de una dintre asociațiile de profil (documentul va fi avizat la nivelul Comisiei Centrale de Admitere)
 • Candidații care au făcut studiile preuniversitare în străinătate vor consulta mai întâi informațiile disponibile pe site-ul Universității, la adresa https://unibuc.ro/international/studenti-internationali/?lang=en  

Prezența fizică la facultate

 • Candidații pot completa fișa de înscriere online și în cadrul facultății, pe computerele puse la dispoziție, în condiții de distanțare și siguranță; cu această ocazie, vor depune și dosarul fizic. Candidatul va prezenta actele necesare înscrierii intr-un dosar plic, pe suport de hartie. Se recomandă insistent ca pe dosarul plic sa fie scris lizibil numele candidatului. Candidații care se vor prezenta la sediul facultății vor primi asistența în procesul de înscriere.
 • Candidații care se vor prezenta la sediul facultății trebuie să aibă în vedere că se vor respecta cu strictețe normele medicale necesare, adică obligativitatea purtării măștii (sunteți rugați să vă prezentați cu masca proprie), luarea temperaturii la intrarea în clădire, dezinfectarea mâinilor.
 • Pentru a eficientiza procesul de înscriere prin prezentă fizică  la facultate, candidații sunt puternic încurajați :
  • să fi plătit deja taxa aferentă opțiunilor lor și să aibă asupra lor documentele doveditoare;
  • să intre neînsoțiți în clădire (poate fi acceptat, în caz de nevoie stringentă, un singur însoțitor);
  • dacă înscrierea este efectuată de un reprezentant al candidatului, acesta trebuie să aibă împuternicire notarială.

În caz de aglomerare, însoțitorii pot fi invitați în orice moment să părăsească instituția.

Candidatul este considerat  înscris la concurs în condițiile următoare:

 • Doar dosarele complete și validate vor fi luate în considerare. Candidații vor citi cu atenție instrucțiunile și vor completa cu exactitate datele cerute, finalizând înscrierea prin butonul Depune dosarul. Dosarele trec prin etape de validare de către comisia de admitere. În caz de dosare incomplete/incongruențe care nu pot fi rezolvate de comisie între datele completate și documentele depuse, candidații vor fi contactați pentru completarea/corectarea dosarului.
 • Candidații admiși pe locurile cu taxă vor confirma locul pe care îl ocupă prin plata unei taxe de confirmare a locului, în perioada prevăzută în calendarul admiterii. Această taxă de confirmare reprezintă un avans din taxa de studiu pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022. Vezi detalii mai jos, în documentul atașat la secțiunea Taxa de admitere și de studii.

Calendarul admiterii :

CALENDAR ADMITERE LICENȚĂ

Înscrieri on-line: 03 – 15 septembrie 2021 (până în ora 12.00);

Înscrieri la facultate: 8-15 septembrie 2021 (în afara zilelor de sâmbătă și duminică);

Evaluarea dosarelor: 16-19 septembrie 2021;

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2021;

Confirmare loc facultate: 21 – 22 septembrie 2021;

Afișarea rezultatelor după confirmări: 23 septembrie 2021.

Program înscrieri la sediul facultății:

LUNI – VINERI , orele  9.00 – 14.00

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu, se depune un dosar.

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;
 2. Media obținută la bacalaureat.

Structura Scrisorii de Intenție

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Taxa de admitere şi de studii:

 • Taxa de admitere online : 120 lei /dosar de admitere;
 • Taxa de admitere pentru candidații care depun dosarul la facultate : 150 lei /dosar de admitere;
 • Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă: 3.500 lei/an

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților/ copie xerox/scan (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere ONLINE:

 1. Cerere de înscriere tip (completată pe platforma de admitere);
 2. Diploma de Bacalaureat sau adeverinţă provizorie;
 3. Certificat de naştere;
 4. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 5. Fotocopia cărţii de identitate;
 6. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 7. Adeverință privind apartenența la etnia romă (pentru candidații care vizează locurile destinate cetățenilor de etnie romă)
 8. 1 fotografie încărcată și 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
 9. Act care atestă plata taxei de admitere (ordin de plată, extras de cont, etc.);
 10. Scrisoare de intenţie;

* Pentru înscrierea la facultate, sunt valabile toate documentele enumerate mai sus, care vor fi aduse într-un dosar plic, cu numele candidatului scris lizibil.

Metodologie Admitere