Admitere Master

Propuneri numar locuri admtere

Nr. crt.Domeniul de masterProgramul de studii universitare de masterForma de învăţământNr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţiNr de locuri BUGETNr de locuri  cu TAXASesiunea
1ISTORIEINTERFEȚE CULTURALE ÎN PREISTORIE ȘI ANTICHITATEÎF441529iulie și septembrie 2019
2ISTORIEISTORIE ȘI POLITICĂ MILITARĂ ÎN ROMÂNIA SEC. XIX-XXI ÎF401525iulie și septembrie 2019
3ISTORIEPOLITICĂ ȘI SOCIETATE ÎN SECOLUL XXÎF351520iulie și septembrie 2019
4ISTORIEISTORIA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIAÎF4415 + 1 rrom28iulie și septembrie 2019
5INTERDISCIPLINAR CU FILOSOFIEISTORIA ARTEI ŞI FILOSOFIA CULTURIIÎF4614 (7istorie +7 filosofie)32iulie și septembrie 2019
6INTERDISCIPLINAR CU FILOLOGIESTUDII MEDIEVALEÎF3414 (7istorie +7 lb. străine)20iulie și septembrie 2019
7RELAȚII INTERNAȚIONALETEHNICI DIPLOMATICE ÎF452520iulie și septembrie 2019
8ISTORIEISTORIA ŞI PRACTICA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALEÎF403010iulie și septembrie 2019
9ISTORIEISTORIE, RESURSE CULTURALE ȘI PATRIMONIU ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂÎF371522iulie și septembrie 2019
10ISTORIEISTORIA IDEILOR, MENTALITĂŢILOR ŞI A CULTURII DE MASĂÎF4215 ( 10 istorie + 5 jurnalism27iulie și septembrie 2019
11ISTORIEEXPERIMENTE  ALE MODERNITĂŢIIÎF431528iulie și septembrie 2019

Condiții de Admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.


PROIECTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE ELEMENTE DE BAZĂ:
• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;
• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:
– definirea subiectului;
– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;
– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;
– o bibliografie relevantă.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
• certificatele de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
• adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2018) în original / copie xerox;
 • Certificatului de naştere în original / copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Calendar Admitere

 • Înscrieri: 09 – 19 iulie 2019;
 • Examen : 22 – 23 iulie 2019;
 • Data limită de afişare a rezultatelor: 24 iulie 2019;
 • Confirmare loc facultate: 24 – 26 iulie 2019;
 • Afișare rezultate: 29 iulie 2019.

Taxe

 • Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei/an.