Admitere Master

Rezultate reclasificare iulie 2019

Condiții de Admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.


PROIECTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE ELEMENTE DE BAZĂ:
• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;
• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:
– definirea subiectului;
– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;
– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;
– o bibliografie relevantă.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
• certificatele de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
• adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2018) în original / copie xerox;
 • Certificatului de naştere în original / copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Calendar Admitere

• Înscrieri: 05 – 14 sept 2019;
• Examen : 16 – 17 sept 2019;
• Data limită de afişare a rezultatelor: 18 sept 2019;
• Confirmare loc facultate: 18 – 20 sept 2019;
• Afișare rezultate: 23 sept 2019.

Orar admitere

 • Luni – Joi 09:00 – 14:00
 • Vineri – 09:00 – 12:00
 • Sambata: 09:00 – 12:00

Taxe

 • Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei/an.