Admitere Master

Condiții de Admitere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.


PROIECTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE ELEMENTE DE BAZĂ:
• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;
• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:
– definirea subiectului;
– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;
– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;
– o bibliografie relevantă.

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
• certificatele de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
• adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
 • Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2018) în original / copie xerox;
 • Certificatului de naştere în original / copie xerox ;
 • Fotocopia cărţii de identitate;
 • Adeverinţă medicală eliberată recent;
 • Taxa de admitere (achitată la facultate);
 • Dosar plic;
 • 4 fotografii tip buletin;
 • Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Calendar Admitere

 • Înscrieri: 09 – 19 iulie 2019;
 • Examen : 22 – 23 iulie 2019;
 • Data limită de afişare a rezultatelor: 24 iulie 2019;
 • Confirmare loc facultate: 24 – 26 iulie 2019;
 • Afișare rezultate: 29 iulie 2019.

Taxe

 • Taxa de admitere: 100 lei/dosar de admitere depus;
 • Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei/an.