Admitere Licență

              Vă informăm că înscrierile la studiile universitare de licență se prelungesc până la data de 22 iulie 2019 ( sâmbătă, duminică și luni, între orele 9.00-12.00).

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

 1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;
 2. Media obținută la bacalaureat.
 3. Olimpici la olimpiadele naționale și internaționale ( premiile I-III)

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 09 – 19 iulie 2019;
Evaluarea dosarelor 20-22 iulie 2019;
Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2019;
Confirmare loc facultate: 23 – 26 iulie 2019;
Afișarea rezultatelor : 28 iulie 2019.

Program înscrieri:

LUNI – VINERI , orele 9.00 – 14.00
SÂMBĂTA – DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxe

Taxa de admitere: 150 lei /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

 • certificatele  de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
 • adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);
 3. Diploma de Bacalaureat în original / copie xerox, sau adeverinţă provizorie în original / copie xerox;
 4. Certificatului de naştere în original / copie xerox;
 5. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;
 6. Fotocopia cărţii de identitate;
 7. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);
 8. 4 fotografii tip buletin;
 9. Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății
 10. 10.  Scrisoare de intenţie.

Ai intrebari despre admiterea la FIUB? Click aici pentru lista de FAQ