Admitere Licență

Propuneri numar locuri admitere

Nr. crt.Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de învăţământNr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţiNr de locuri BUGETNr de locuri  cu TAXAForma de concursSesiunea
1ISTORIEISTORIEIF250107 + 3 olimpici* + 2 rromi138Dosar (media de la bacalaureat, scrisoare de motivație)iulie și septembrie 2019
2ISTORIEISTORIEID5050Dosar (media de la bacalaureat, scrisoare de motivație)iulie și septembrie 2019
3ISTORIEISTORIA ARTEIIF75  29 + 1 olimpic +1 rrom44Dosar (media de la bacalaureat, scrisoare de motivație)iulie și septembrie 2019
4RELAȚII INTERNAȚIONALE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENEIF120    74 + 1 olimpic + 1 rrom44Dosar (media de la bacalaureat, scrisoare de motivație)iulie și septembrie 2019

Condiţii de admitere:

Admiterea se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere:

  1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor:  <admis>, <respins>;
  2. Media obținută la bacalaureat.
  3. Olimpici la olimpiadele naționale și internaționale ( premiile I-III)

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

  • nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;
  • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii:

Înscrieri: 09 – 19 iulie 2019;
Evaluarea dosarelor 20-22 iulie 2019;
Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2019;
Confirmare loc facultate: 23 – 26 iulie 2019;
Afișarea rezultatelor : 28 iulie 2019.

Program înscrieri:

LUNI – VINERI , orele 9.00 – 14.00
SÂMBĂTA – DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxe

Taxa de admitere: 150 lei /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

  • certificatele  de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);
  • adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
  • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.