Reclasificare parțială – Master

Eventualele neclarități vor fi semnalate pe adresa instituțională a secretarului de an, până joi, ora 12.00.