Reclasificare parțială – Licență

Eventualele neclarități vor fi semnalate pe adresa instituțională a secretarului de an, până miercuri, ora 16.00.