Facultatea de Istorie în parteneriat cu Asociația Alumni Istorie UB anunță lansarea apelului de candidaturi pentru Bursa Specială Dinu C. Giurescu

Facultatea de Istorie a Universității din București în parteneriat cu Asociația Alumni Istorie UB anunță lansarea apelului de candidaturi pentru Bursa Specială Dinu C. Giurescu, adresată tuturor studenților facultății înscriși în învățământul universitar de licență sau master. Beneficiarul bursei va fi anunțat pe 20 mai 2021,cu ocazia Zilei Facultății de Istorie.

Descendent al unei familii de istorici care au înnobilat domeniul Istorie la Universitatea din București în cursul secolului al XX-lea, academicianul Dinu C. Giurescu a fost la rândul său profesor al Facultății de Istorie. A obținut licența la Facultatea de Istorie din București în 1950 și titlul de doctor în anul 1968. A revenit ca profesor în cadrul Catedrei de Istoria Românilor între 1990-1997, dar a fost în egală măsură conducător de doctorat și profesor consultant până în anul 2010. Începând cu anul universitar 2013/2014 profesorul Dinu C. Giurescu a preluat în cadrul masterului de Istorie și politică militară, cursul intitulat „România în al Doilea Război Mondial”.

Procesul de selecție în vederea acordării bursei se realizează pe baza analizării dosarului candidatului și susținerii unui interviu în fața comisiei.

Bursa este în cuantum de 500 lei, va fi asigurată prin finantarea primită de la Asociația Alumni Istorie Universitatea din București sau de la alte persoane fizice sau juridice, fiind acordată anual timp de 7 ani.

Dosarul candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • CV format Europass
  • Proiectul unui studiu/ cercetări științifice care să urmărească teme din sfera istoriei comunismului în România sau a istoriei și politicii militare. Proiectul trebuie să aibă o dimensiune de cca. 2 (două) pagini și să detalieze structura viitorului studiu/ cercetare, sursele care vor fi folosite, metodologia de cercetare. Vor fi punctate elementele de creativitate, ingeniozitate și rigurozitate academică;
  • Un angajament scris/ declarație că într-un interval de maximum 2 ani va publica studiul/ cercetarea rezultată într-o revistă/ volum de specialitate cu mențiunea ”Studiu realizat cu sprijinul bursei Dinu C. Giurescu”;
  • Un înscris din care să rezulte calitatea de student, înmatriculat la cursuri de licență sau masterat, la cursuri de zi, precum și dovada că a obținut numărul minim de credite necesar promovării anului universitar;
  • O declarație pe proprie răspundere că în cazul în care va fi declarat câștigător este de acord sa i se publice numele sau dorește să îi fie atribuit un cod.

Calendar:

12 aprilie – lansare apel bursă

12 mai – termen limită de depunere a dosarelor

13 mai – evaluare dosar și afișarea listei candidaților eligibili

14 mai – probă interviu

17 mai – afișare rezultate

17-19 mai – depunere contestații

20 mai – soluționarea și afișarea rezultatelor

Studenții interesați sunt rugați să trimită dosarul pe adresa de mail alumni.istorie@unibuc.ro și pe adresa secretariat@istorie.unibuc.ro alături de următoarele informații: nume și prenume, an de studiu, secția, număr de telefon. Toate informațiile suplimentare referitoare la acordarea bursei se pot consulta în documentul de mai jos.