În atenția studenților și a masteranzilor înscriși în anul universitar 2018-2019

Studenții / masteranzii înscriși pe locurile de la buget- 2018/2019
sunt rugați să aducă diploma de bacalaureat, respectiv diploma de
licență în original până la data de 20.12.2018.