Decont abonamente STB – Decembrie 2018

Miercuri (05.12.2018) 12-16
Joi (06.12.2018) 12-14

Abonamentele STB se vor deconta doar pentru studenții/masteranzii/doctoranzii de la buget în anul universitar 2018-2019 pana în 26 de ani.
Abonamentele vor fi decontate doar dacă numărul cardului (inscripționat în dreapta sus pe card) este lizibil. Vă rugăm să NU confundați numărul care se află deasupra numelui titularului de card – care este o parte a CNP-ului – cu numărul cardului, care apare pe bonul fiscal.

La decontare trebuie să prezentați doar bonul fiscal în original și copia cardului de călătorie.

Decontarea se face la administratorul facultăţii – (hol parter lângă lift) – în intervalul menţionat mai sus.