Anunt Important – Burse Master anul I

Studentii anului I master (2017/2018) care si-au depus cerere pentru burs? ?i nu sunt absolven?ii facult??ii de istorie (promo?ia 2017) sunt ruga?i s? aduc? urgent adeverin?a sau foaia matricol? de unde s? reias? -media anilor de studiu ?i media anului III (acestea fiind criterii de departajare), în caz contrar nu vor fi lua?i în calcul la situa?ia burselor.

 

 

Intalnire tutoriala ID si Conversie

Prima intalnire tutoriala pentru programele de invatamant la distanta si conversie profesionala va avea loc sambata, 28 octombrie 2017, incepand cu ora 8:00.

Orarele pentru cele doua programe vor fi anuntate pe site cel tarziu pana luni, 23 octombrie 2017.

Colocviul anual ISSEE

Colocviul anual al Institutului de Studii Sud-Est Europene „Dinamici sociale ?i transferuri culturale in Sud-Estul European secolele al XVI-lea – al XIX-lea, va avea loc în zilele de 23 ?i 24 octombrie în Aula Bibliotecii Academiei. 

Premiile Senatului UB

V? inform?m c? la data de 1 octombrie începe perioada de înscriere pentru prima edi?ie a Premiilor Senatului Universit??ii din Bucure?ti 2017.
Premiile se vor acorda celor mai merituo?i membri ai comunit??ii academice pentru contribu?iile lor excep?ionale în anul universitar precedent la îndeplinirea misiunii Universit??ii din Bucure?ti.

Ottoman Archeology in Romania

Centrul de Studii Turce – FIUB organizeaz? prima conferin?? interna?ional? având ca subiect arheologia otoman? în România, domeniu care are nevoie de sprijin pentru dezvoltare ?i preg?tire de speciali?ti.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu TIKA – Agen?ia de Cooperare ?i Colaborare Turc? ?i Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Lucr?rile conferin?ei se vor desf??ura în limba englez?.