Criterii pentru aprobarea exercitarii calitatii de conducator de doctorat in cadrul SDI

Ca urmare a recomandărilor CSUD cuprinse în HOTĂRÂREA cu privire la aprobarea exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul școlilor doctorale ale Universităţii din Bucureşti, în ședința Consiliului Școlii Doctorale de Istorie din 24 martie 2016 au fost discutate și adoptate următoarele Criterii pentru aprobarea exercitării calității de conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Istorie


1. Raportul dintre subdomenii: definirea precisă de către candidat a subdomeniilor și ariilor tematice în care vrea să conducă doctorate. Consiliul ȘDI va pune în corespondență aceste subdominii cu resursa umană și prioritățile ȘDI.

2. Capacitatea de coordonare științifică: candidatul va oferi cel puțin un exemplu de bună practică și succes cu un licențiat, masterand sau în calitate de director de grant colectiv de cercetare.

3. Performanța științifică:

a. Îndeplinirea mediei naționale pentru profesori universitari. Până la publicarea anuală a mediei naționale, se va dovedi acumularea a cel puțin 1500 puncte, conform grilei CNATDCU.

b. Recunoaștere internațională (vizibilitatea producției științifice a candidatului):

i. Realizarea unui Hirsch index de minim 3 (cu atașarea unei liste de cel puțin 50 citări în lucrări de specialitate din subdomeniile în care se dorește conducerea de doctorate)

ii. Publicarea unei cărți într-o limbă de circulație internațională la o editură de prestigiu din străinătate sau publicarea unor capitole în cel puțin 5 lucrări colective la edituri profesionale din străinătate.

iii. Susținerea a cel puțin 5 prelegeri individuale la instituții de învătământ superior sau cercetare din străinătate.

iv. Susținerea a cel puțin 10 comunicări la conferințe internaționale profesionale din străinătate.

4. Inexistența unor sancțiuni cu privire la abateri anterioare de la etica academică sau a unor sesizări aflate în analiză la Comisia de etică a Universității din București sau la alte organisme competente.

Prezenta decizie înlocuiește Cap. V/art. 8 din Regulamentul ȘDI și va fi aplicată profesorilor care cer exercitarea calității de conducător de doctorat în cadrul ȘDI începând cu anul universitar 2015-2016.