Artii tematice/Preffered Thematic Areas

Prof. Bogdan MURGESCU

 • Istorie economică si socială
 • Istoria secolelor XX - XXI
 • Dezvoltarea istorică a capitalului uman

Prof. Viorel PANAITE

 • Islam Istoria Imperiul otoman
 • Studii Sud-Est Europene
 • Mediterana în epoca modernă timpurie (sec. XVI-XVII)

Prof. Gheorghe Vlad NISTOR

 • Istorie antică și arheologie

Prof. Alexandru AVRAM

 • Istorie antică și arheologie

Prof. Lukács Antal

 • Studii medievale

Prof. Andrei PIPPIDI

Prof. Laurențiu VLAD

 • Istoria secolului XIX
 • Istoria culturală și a mentalităților

Prof. Mihai Sorin RĂDULESCU

 • Istoria secolului XIX

Prof. Mirela MURGESCU

 • Istorie culturală si studii vizuale
 • Istoria culturii de masă
 • Istoria filmului
 • Studii de memorie (post-1945)

Prof. Mihai Răzvan UNGUREANU

 • Istoria secolului XIX
 • Istoria secolelor XX – XXI

Prof. Mihai RETEGAN

 • Istoria secolelor XX - XXI

Prof. Constantin BUȘE

 • Istoria secolelor XX - XXI

Prof. Alexandru BARNEA

 • Istorie antică şi arheologie

Prof. Bogdan MURGESCU

 • Economic and social history
 • History of the 20th and 21st century
 • Historical development of human capital

Prof. Viorel PANAITE

 • Islam History of the Ottoman Empire
 • South-East European Studies
 • Early Modern Mediterranean Studies (16th and 17th c.)I)

Prof. Gheorghe Vlad NISTOR

 • Ancient History and Archaeology

Prof. Alexandru AVRAM

 • Greek and Roman History
 • Epigraphy and Archaeology

Prof. Lukács Antal

 • Medieval Studies
 • Archaeology

Prof. Andrei PIPPIDI

Prof. Laurențiu VLAD

 • History of the 19th century

Prof. Mihai Sorin RĂDULESCU

 • History of the 19th century

Prof. Mirela MURGESCU

 • Cultural history and visual studies
 • History of popular culture
 • Film history
 • Memory studies (for post-1945 societies)

Prof. Mihai Răzvan UNGUREANU

 • History of the 19th century
 • History of the 20th and 21st century

Prof. Mihai RETEGAN

 • History of the 20th and 21st century

Prof. Constantin BUȘE

 • History of the 20th and 21st century

Prof. Alexandru BARNEA

 • Ancient History and Archaeology