Anunț transfer de credite – master

In atenția studenților-masteranzi:

Studenții care doresc să opteze pentru cursurile de la alte programe de master, trebuie să completeze formularul tipizat și să-l trimită pe adresa: transfercreditemaster@gmail.com

Termenul final pentru trimitere este: luni, 17 octombrie 2022, ora 24.00.

Transferurile se vor face numai către cursuri cu număr egal sau superior de credite și vor fi avizate ulterior depunerii cererii de către coordonatorii programelor de master.

In eventualitatea in care se dorește un transfer la un curs oferit de o altă facultate din UB, este absolut necesar acordul profesorului titular și al secretariatului facultății respective.