În atenția studenților – anii II și III licență

Fișa de înscriere în an se completează și se depune la sediul ASID (etaj 1, sala 03). Tot de la ASID se vor primi carnetele de student și legitimațiile de transport, vizate pentru anul universitar 2022-2023, în ziua următoare depunerii fișelor de înscriere.

Lista cursurilor și seminariilor pentru care se fac opțiuni (înscrieri) se va afișa luni, 03.10.2022 împreună cu precizările privind completarea formularului de înscrieri la aceste cursuri.

Luni, 03.10.2022 se va afișa și orarul.