Voluntariat – Corul Na?ional de Camer? “Madrigal- Marin Constantin

 

E?ti pasionat de muzic? ?i cultur? ?idore?ti s? te implici în activit??i de cercetare în aceste domenii? Corul Na?ional de Camer? “Madrigal- Marin Constantin”, cel mai apreciat ansamblu coral profesionist autohton, organizeaz? un stagiu de voluntariat în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 februarie 2018.

Corul Madrigal a fost înfiin?at în anul 1963 de c?tre reputatul dirijor Marin Constantin, iar în palmaresul ansamblului se afl? peste 4100 de concerte ?i evenimente, sus?inute pe cele mai prestigioase scene din Europa, America ?i Asia. Corul Na?ional de Camer? “Madrigal-Marin Constantin” este etalonul muzicii corale camerale din România, cu un repertoriu vast, care se întinde de la rena?terea european? ?i crea?ia bizantin? la crea?ia contemporan? româneasc? ?i universal?.

Cu ocazia anivers?rii a 55 de ani de la înfiin?area forma?iei corale, Corul Na?ional de Camer? „Madrigal-Marin Constantin” pl?nuie?te s? realizeze o istorie în documente ?i m?rturii, proiect în care ne dorim s? îi implic?m pe studen?ii voluntari ai Factult??ii de Istorie prin activit??i de tipul:

–        documentarea în arhive ?i biblioteci privind istoricul Corului Madrigal;

–        receptarea ?i valorificarea istoriei orale prin interviuri realizate cu fo?tii arti?ti lirici ai Corului Madrigal;

–        redactarea de articole despre rolul Corului în societatea româneasc?;

–        selectarea ?i organizarte arhivei foto a ansamblului;

Beneficiile implic?rii studen?ilor:

–        contract de voluntariat, conform legisla?iei în vigoare

–        interac?iunea direct? cu o institu?ie aflat? în subordinea Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale

–        recunoa?terea calitat??ii de contributor în cadrul cercet?rii (recunoa?terea oficial? a particip?rii în cadrul documentului final)

Pân? pe 10 noiembrie 2017 trimite CV-ul t?u ?i câteva rânduri în care s? ne spui de ce ai vrea s? faci parte din echip? pe adresa de email: cristi.verziu@yahoo.com

Având ca obiectiv principal crearea unei istorii exhaustive a corului, ar fi extrem de valoroas? implicarea studen?ilor voluntari, pentru realizarea de interviuri în vederea recuper?rii unei p?r?i esen?iale a istoriei corului, cea p?strat? în memoria fo?tilor membri Madrigal. Interviurile, coroborate cu cercet?rile în arhive ?i biblioteci vor da na?tere, într-un final, unei valoroase cronologii a Corului Madrigal.