Conferinta – Evolution of movement in Traditional Martial Arts, from past to nowadays. Non-verbal Communication, Body Language and Visual Signs in Classical Martial Arts

Afis -Invitatie  Kacem Zoughari - 04.11.  2017-.jpgMasteratul de Istoria Ideilor, Mentalitatilor si Culturii de Masa (Facultatea de Istorie si Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii), al?turi de Raiden Dojo Bucure?ti, International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken – Kyoto) ?i Nichifutsukaikan –T?ky?au deosebita onoare de a v? invita sâmb?t?, 04.11.2017, orele 17:00 – 20:00 la conferin?a „Evolution of movement in Traditional Martial Arts, from past to nowadays. Non-verbal Communication, Body Language and Visual Signs in Classical Martial Arts”, sus?inut? dedr. Kacem Zoughari. Conferin?a va fi în limba englez? ?i se va desfasura în Amfiteatrul „Nicolae Iorga”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etajul I.

Evenimentul va fi moderat de Prof. Univ. Dr. Mirela-Lumini?a Murgescu (Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti) ?i îl va avea ca invitat la dezbatere pe Prof. Cristian Laiber (Raiden Dojo Bucure?ti), expert în arte mar?iale tradi?ionale.

Cunoscut specialist în istorie ?i civiliza?ie japonez? ?i reputat expert în arte mar?iale tradi?ionale japoneze, dr. Kacem Zoughari este în acela?i timp ?i discipol apropiat al cunoscutului maestru Hatsumi Masaaki ?i, fiind stabilit în Japonia, de?ine strânse leg?turi cu reputa?i mae?tri ?i cercet?tori de renume în artele mar?iale tradi?ionale. Colaborator al mai multor centre de cercetare din Japonia ?i Fran?a, autor al unor lucr?ri de succes precum: Ninpô: Ninjutsu, L'Ombre de la Lumière (2003); The Ninja, The Secret History of Ninjutsu: Ancient Shadow Warriors of Japan.(2010); Moonshadow (2017), dr. Zoughari este implicat activ, împreun? cu compania Quest-Japan, în coordonarea unuia dintre cele mai ample proiecte de conservare ?i recompunere a tradi?iilor japoneze.

Pentru a doua oar?, în exclusivitate, la Universitatea din Bucure?ti, dr. Kacem Zoughari va sus?ine o conferin?? urmat? de o dezbatere despre evolu?ia mi?c?rii de la artele mar?iale clasice japoneze (Koryu Bujutsu), la cele moderne (Gendai Bud?), precum ?i despre comunicarea non-verbal?, limbajul corpului ?i aspectele psihologice ale interpret?rii mi?c?rii, o tem? pe care o va raporta nu doar spa?iului japonez, ci ?i altor contexte istorice, un erudit excurs în istoria ideilor ?i mentalit??ilor.

Un eveniment deosebit ce nu trebuie ratat, care înglobeaz? armonios atât teme din sferele de cercetare în domeniu, cât ?i aspecte ale mentalit??ii ?i spiritualit??ii umane, prin raportarea la sursele de cunoa?tere ?i în?elepciune ale trecutului. Un adev?rat „must see’’ pentru fiecare dintre noi.

V? a?tept?m cu drag!

Evenimentul va avea loc sâmb?t?, 04.11.2017, orele 17:00 – 20:00, în Amfiteatrul Nicolae Iorga, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucure?ti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, etajul I.