Oportunitate studenti – documentare

Dragi studen?i,

 

Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este implicat? în activit??ile organizate de Guvernul României care marcheaz? Centenarul Primului R?zboi Mondial ?i al Marii Uniri din 1918. Pe adresa facult??ii a sosit o solicitare, prin care ni s-a semnalat inten?ia de a organiza un eveniment public de tip simpozion/ miniconferin?? unde s? poat? fi prezentate aspecte legate de momentele comemorate, ?inând cont de specificul institu?iei respective.

Mai precis, tema care ne-a fost prezentat? este ”Marea Unire de la 1918 – impactul asupra activit??ii de eviden?? a persoanelor ?i de stare civil?”. Aceasta presupune documentarea ?i prezentarea unor aspecte legate de preluarea administra?iei ?i a popula?iei române?ti din noile teritorii dup? Marea Unire, despre activit??ile care au constituit premise ale organiz?rii eviden?ei persoanelor (eviden?e militare, fiscale etc.). 

Ni s-a solicitat sprijinul unor studen?i din cadrul facult??ii noastre pentru activitatea de documentare propriu zis?, pentru organizarea evenimentului avut în vedere, cât ?i pentru prezent?ri cu teme rezultate din documentarea respectiv?. Cei interesa?i de acest subiect sunt ruga?i s? se adreseze prodecanului responsabil cu cercetarea ?tiin?ific?, conf.dr. Ioan C. Opri? (ioan_opris@yahoo.comioanopris@gmail.com), care ii va indruma spre persoana desemnat? de gestionarea acestui subiect din cadrul Direc?iei pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administr?rii Bazelor de Date.