Anunt – studenti la a doua facultate

 

In aten?ia studen?ilor  care urmeaz? a doua facultate,

       

        Studen?ii care urmeaz? a doua facultate ?i care doresc s? ob?in? burs? în anul universitar 2017-2018, sunt ruga?i s? aduc? de la facultatea absolvit?, adeverint? din care  s? reias? perioada în care au beneficiat de burs?. adeverin?a se depune împreun? cu cererea, la secretariatul facult??ii de istorie.