Comunicat pregatire BAC istorie

Facultatea de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti în colaborare cu Inspectoratul ?colar General al Municipiului Bucure?ti ?i Societatea de ?tiin?e Istorice din România organizeaz? în perioada 4 martie-26 mai 2017 cursuri de preg?tire pentru bacalaureat ISTORIE adresate tuturor elevilor de clasa a XII-a.

Cursurile sunt gratuite, se desf??oar? în zilele de sâmb?t? la Facultatea de Istorie (b-dul Regina Elisabeta nr. 4-12), amfiteatrul N. Iorga (etaj I), între orele 10.30-12.30, ?i sunt sus?inute de profesori de elit? din înv???mântul istoric preuniversitar ?i profesori ai Facult??ii de Istorie.

În cadrul fiec?rei întâlniri, elevii vor asista la o prelegere teoretic? ?i vor lucra pe variante/modele de teste pentru bacalaureat.

Prima întâlnire va avea loc sâmb?t? 4 martie 2017, începând cu orele 10.00, în amfiteatrul N. Iorga (etaj I) al Facult??ii de Istorie. Vor fi prezen?i profesorii implica?i în acest proiect.