Studentii si studierea arhivelor CNSAS

Joi 14 ianuarie 2016, începând cu orele 16.00 la Sala de Consiliu a Facult??ii de Istorie a Universit??ii din Bucure?ti, Consiliul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (C.N.S.A.S.) vine acas? la studen?ii Facult??ii de Istorie – Universitatea din Bucure?ti Vor avea Citeste mai mult