Tutoriat pentru studen?ii din anul III, programul de licen?? Istorie

Activitatea de tutoriat se va desf??ura în fiecare miercuri, între orele 17.00-19.00 la sala 208

Tutore: lector. dr. Andrei Florin Sora, adres? e-mail: andreisora@yahoo.com

Este recomandat s? stabili?i în prealabil (via e-mail) ziua ?i intervalul orar pe care îl prefera?i pentru activitatea de tutoriat